Lotte de Bruijn


“We moeten ons niet blindstaren op een nieuwe technologie. AI maakt eerder nieuwe problemen zichtbaar dan dat het nieuwe problemen creëert.”

Lotte de Bruijn is directeur van Nederland ICT, de branchevereniging van meer dan 600 digitale bedrijven in Nederland. Haar ambitie is om een brug te slaan tussen digitale kansen en maatschappelijke uitdagingen. Ze gelooft dat Nederland de potentie heeft om een van de leidende digitale economieën in de wereld te worden.

Een van haar speerpunten is het toegankelijk maken van digitale technologie van iedereen en het verbeteren van gelijke kansen voor iedereen in de digitale economie. In 2018 werd ze door Opzij verkozen tot meest invloedrijke vrouw in de categorie tech.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is de Bruijn panellid van het ‘Politiek café – Artificial Intelligence’.