Liesbeth Ruoff - van Welzen


“Investeringen in Human Capital leveren méér rendement op dan investeringen in hard en software”

Liesbeth Ruoff – van Welzen heeft in haar carrière op verschillende terreinen ervaring opgedaan voordat ze met begon met LRWA, een adviesbureau op het gebied van investeringen in ICT en human capital. Gestart als marketeer in onderwijs en bij IT-bedrijven, werd ze directeur binnen IDC Benelux, een internationaal marktonderzoeksbureau op het gebied van ICT. Als Group-Vice President heeft ze een belangrijke rol bij de internationale groei en ontwikkeling  van het onderzoek gespeeld.

Naast haar activiteiten binnen LRWA is Liesbeth:
voorzitter van de Interesse Groep (IG) Digital Skills van de KNVI, lid van de NEN (NL), en CEN (EU) commissie ICT Professionalisme en Digital Skills (TC 428) en  boardmember IP3, een onderdeel van IFIP.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Ruoff- van Welzen spreken tijdens de sessie ‘Wie is de blockchainspecialist van de toekomst?’.