Programma

Het programma is ingedeeld in de ECP-bouwstenen Artificial Intelligence (AI), Infrastructuur & Data, Trend, Vaardig, Veilig & Vertrouwen en Zorg.

Klik op de gekleurde blokken voor meer informatie over de sessies en sprekers.

NB. Op de dag zelf bepaalt u welke sessie u gaat bezoeken. Let wel op! Vol = vol, dus we raden aan een alternatieve sessie in gedachten te houden.

Showing All
Artificial Intelligence
Infrastructuur & Data
Trend
Vaardig
Veilig & Vertrouwen
Zorg
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Motorruimte
Motorruimte
Ontvangst
09:00 - 10:00
Ontvangst
09:00 - 10:00

Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenair programma Jaarcongres ECP
Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenair programma Jaarcongres ECP

Plenaire Opening

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
10.00 uur - Introductie Jaarcongres ECP

Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Arie van Bellen (directeur ECP)

10.05 uur - Marc de Hond (expert in omgaan met verandering)
Marc draagt zijn bevlogenheid over met zijn verhaal ‘omgaan met verandering’: “Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat iets mislukt? Nou en?”
10.15 uur - Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van techniek en voorzitter van de ECP-werkgroep technologie en ethiek)
Hoe kunnen we de relatie tussen mens en ethiek op een goede en verantwoorde manier vormgeven: Peter-Paul vertelt over de begeleidingsethiek.
10.35 uur - Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo)
Het belang van een digitale voorsprong staat steeds hoger op menige agenda. Jeroen vertelt wat VodafoneZiggo doet als een van de aanjagers van de digitalisering van Nederland om de oppositie van Nederland op dit vlak vast te houden en uit te bouwen.
10.50 uur - Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat)
Middels een Q&A vertelt Mona Keijzer over de implementatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en hoe groot de impact van AI hierin is.

Ethische en juridische uitdagingen van AI
11:15 - 12:00
Wat zijn de relevante juridische en ethische vragen voor onze organisatie als wij besluiten AI in te zetten?
Ethische en juridische uitdagingen van AI
11:15 - 12:00
Wat zijn de relevante juridische en ethische vragen voor onze organisatie als wij besluiten AI in te zetten?
AI

Ethische en juridische uitdagingen van AI
Wat zijn de relevante juridische en ethische vragen voor onze organisatie als wij besluiten AI in te zetten? Rondom deze hoofdvraag ontwikkelde een publiek-private ECP werkgroep aan de Artificial Impact Assessment (AIIA). De AIIA is een tool om in beeld te brengen wat de relevante vragen zijn die bijdragen aan een soepele en verantwoorde introductie van AI in de samenleving.

In deze sessie gaan wij graag met u het gesprek aan over de ethische en maatschappelijke uitdagingen en kansen die AI met zich meebrengt. Daarbij reflecteren wij op de 'Gedragscode Artificiële Intelligentie 2018' uit de AIIA die het vertrekpunt vormt bij het opstellen van het toepasselijke normenkader.

Verantwoorde AI in het overheidsdomein
12:15 - 13:00
Verantwoorde AI in het overheidsdomein
12:15 - 13:00
AI

Verantwoorde AI in het overheidsdomein
De voordelen van technische mogelijkheden als AI, Big Data en autonome systemen in het overheidsdomein liggen voor de hand: de overheid kan problemen sneller en beter analyseren, het effect van ingrijpen beter voorspellen. En taken waarbij het menselijk oordeel, besluitvorming en interactie belangrijk was, kunnen vaak efficiënter en soms beter worden uitgevoerd samen met en soms door machines. Wat burgers, bedrijven en andere belanghebbenden vinden en ervaren van de veranderingen is maar ten dele te voorzien: de ervaring met deze nieuwe mogelijkheden staat vaak nog in de kinderschoenen.

De sessie gaat in op de vraag hoe de overheid op een verantwoorde manier de nieuwe technische mogelijkheden kan benutten, binnen de (veranderende) ethische kaders.

Agenda

Frank Wammes (Capgemini)modereert de sessie: hij schetst het (Europese) toneel en het belang dat de overheid de ethische kaders voor toepassing van deze nieuwe technologieën vaststelt.

Anne Fleur van Veenstra (TNO) zal vanuit de praktijk laten zien hoe een gemeente de mogelijkheden van data benut om, waarden gestuurd, de dienstverlening van Jeugdzorg te verbeteren.

Anja Lelieveld (BZK) gaat in op het plan van BZK om deze aspecten te adresseren door een transpancy-lab op te zetten: zodat de overheid al in een vroeg stadium de diverse aspecten van het toepassen van technologie met stakeholders in kaart kan brengen en kan bewaken.

Lunch
13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:00

Blockchain voor logistiek, voedselveiligheid en legale wiet
14:00 - 14:45
In deze sessie presenteert TNO drie lopende blockchain use cases: logistieke ketens, voedselveiligheid en legale cannabis teelt.
Blockchain voor logistiek, voedselveiligheid en legale wiet
14:00 - 14:45
In deze sessie presenteert TNO drie lopende blockchain use cases: logistieke ketens, voedselveiligheid en legale cannabis teelt.
Trend

Blockchain voor betrouwbare logistiek, veiliger voedsel en legale wiet
Blockchaintechnologie bereikt steeds vaker de realisatie- en implementatiefase. TNO presenteert drie lopende blockchain use cases: Wout Hofman kijkt naar blockchain in logistieke ketens, Christopher Brewster kijkt naar de mogelijkheden van blockchain voor voedselveiligheid en presenteert op blockchain gebaseerde oplossing voor legale cannabis teelt.

Agenda

Blockchain & logistiek
Gebrek aan vertrouwen en onderlinge competitie zijn belangrijke kenmerken van logistiek. Data delen is daarom lastig. Blockchain technologie, met transparantie als één van de kenmerken, moet daarvoor aangepast worden.

dr. Wout Hofman geeft met deze presentatie inzage in enerzijds eisen en oplossingen en anderzijds mogelijke samenwerking voor ontwikkeling van een ecosysteem voor blockchain in toeleverings- en logistieke ketens.

Blockchain & Voedselveiligheid
Binnen het project ‘Voedselintegriteit’ werkt TNO aan het ontwerpen van architecturen voor het delen van data met betrekking op voedselintegriteit, voedselveiligheid en voedsel fraude. Uitgangspunt is data scherp gecontroleerd dient te worden zodat niet gecorrumpeerd kan worden.

Een van de uitdagingen met blockchaintoepassingen was tot nog toe de ontoereikende governance structuur. dr. Christopher Brewster vertelt over een nieuw en veelbelovend onderzoek van TNO op het gebied van integreren van semantiek met blockchaintechnologie.

Blockchain & Cannabis
Canada werd in oktober 2018 het eerste G7-land dat de productie, verkoop en consumptie van cannabis voor recreationeel gebruik volledig legaliseerde. Ook in verschillende staten in de Verenigde Staten is dit mogelijk terwijl in Nederland een 4-jarig experiment van start gaat met verschillende gemeenten op het gebied van legale cannabis teelt.

Belangrijk hiervoor is de ‘closed supply chain’. Illegaal geteelde cannabis mag niet tussen de legale productie terechtkomen en vice versa: legaal geproduceerde cannabis moet niet op de zwarte markt belanden. Voor justitie en toezichthouders is er de uitdaging in het ontwikkelen van efficiënte manier waarmee te bepalen is of cannabis legaal geproduceerd is.

TNO werkt aan een op blockchain gebaseerde oplossing waarmee informatie door de volledige productieketen heen onveranderlijk gedeeld kan worden. Toezichthouders kunnen daarmee data-gedreven controles en interventies op de productieketen ontwikkelen. Presentatie wordt verzorgd door dr. Christopher Brewster.

NB. Deze sessie wordt in het Engels gegeven.

Politiek Café
15:00 - 15:45
In het Politiek Café gaan we met een divers panel in gesprek over de implementatie van de digitale strategie van Nederland.
Politiek Café
15:00 - 15:45
In het Politiek Café gaan we met een divers panel in gesprek over de implementatie van de digitale strategie van Nederland.
Trend

Politiek Café
Tijdens het politiek café gaan we met een divers panel in gesprek over de implementatie van de digitale strategie van Nederland voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving.

Het Politiek Cafe wordt geleid door Roelof Hemmen (BNR).

Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenair programma Jaarcongres ECP
Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenair programma Jaarcongres ECP

Plenaire Afsluiting

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
16.00 uur - Afsluiting Jaarcongres ECP

Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Arie van Bellen (directeur ECP)

16.05 uur - Anita Vegter (DG Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Nieuwe technologie en trends dagen ons uit, bieden volop kansen, maar kennen ook heftige maatschappelijke effecten. Zo stijgt het aantal meldingen van kinderporno jaarlijks flink. Alleen inzetten op het strafrecht volstaat niet in de aanpak van kinderporno: een maatschappelijk brede aanpak is effectiever. Daarom startte de minister van Justitie en Veiligheid begin dit jaar een publiek-private samenwerking, waarin bedrijven, instellingen en overheden samen acties opzetten om kinderporno tegen te gaan: “Children Safe On Internet”. Gezamenlijk gaan we de strijd aan tegen deze verwoestende vorm van criminaliteit.
16.15 uur - Rob van Gijzel (Dutch Blockchain Coalition)
Rob vertelt over de vooruitgang en de samenwerkingen binnen de Coalition. Over de gesprekken met het kabinet en Rob benadrukt met praktijkvoorbeelden de maatschappelijke relevantie van de DBC.
16.25 uur - Yvonne van der Brugge-Wolring (Logius)
Yvonne gaat in op 'kans 3' van de Agenda Digitale Overheid: Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen (inclusie) en het belang van open standaarden. Dit zal ze doen door in gesprek te gaan met een jonge expert met een visuele handicap: Tim in ’t Veld.
16.35 uur - Ron de Mos (CA-ICT)
Stichting CA-ICT, het opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT, ontwikkelt een Deltaplan ICT die het Team ICT uitvoert in en met de regio’s. Ron vertelt hoe beleid wordt uitgevoerd om de delta tussen vraag en aanbod van ICT professionals door de hele Nederlandse economie structureel te verkleinen in een hechte publiek – private samenwerking.
16.45 uur - Uitreiking Icarus Award door Tineke Netelenbos (voorzitter ECP en Digital Champion)
Voor het vierde jaar op rij wordt de winnaar van de Icarus Award bekend gemaakt tijdens het Jaarcongres ECP. Dé prijs voor kunstenaars die een kruisbestuiving tussen kunst en technologie creëren.

Netwerkborrel
17:00 - 18:00
Netwerkborrel
17:00 - 18:00

Zaal 3
Zaal 3
Abuse 2.0
11:15 - 12:00
Wat is de opzet van Abuse 2.0 en zijn er concrete resultaten geboekt?
Abuse 2.0
11:15 - 12:00
Wat is de opzet van Abuse 2.0 en zijn er concrete resultaten geboekt?
Veilig & Vertrouwen

Abuse 2.0
Niet alleen aanbieders van digitale diensten maar ook cybercriminelen maken voor hun activiteiten gebruik van digitale infrastructuur. Onzichtbaar voor de aanbieder worden daarvoor lekke servers, open bestandsshares, servers met configuratiefouten, of verouderde en kwetsbare software gebruikt – die in Nederlandse datacenters staan, en met Nederlandse internet netwerken. Dat geeft Nederland een slechte reputatie.

Het project Abuse 2.0, onderdeel van het PIV (Platform Internet Veiligheid) heeft een generieke aanpak ontwikkeld ter bestrijding van zulke abuse en cybercriminaliteit, in netwerken van hosting en andere 'upstream' dienstverleners. Het doel is schone netwerken: Nederland uit de top 3 van landen met veel online abuse. In deze sessie presenteren we de opzet en resultaten van Abuse 2.0.

NB. Deze sessie is gedeeltelijk in het Engels.

Privacy als innovatiekans
12:15 - 13:00
In deze sessie verkennen we met u hoe innovatie met privacy eruit zien en hoe u dit kunt benutten.
Privacy als innovatiekans
12:15 - 13:00
In deze sessie verkennen we met u hoe innovatie met privacy eruit zien en hoe u dit kunt benutten.
Veilig & Vertrouwen

Privacy als innovatiekans
Er is een omslag merkbaar in hoe privacy gewaardeerd wordt. Organisaties merken dat een goede omgang met persoonsgegevens intern positieve effecten heeft. En ook in de relatie met klanten zien ze dat privacy nieuwe kansen biedt. In deze sessie verkennen we met u hoe innovatie met privacy eruit ziet en hoe u dit kunt benutten.

Hoe paranoia kan verlammen en verlossen in ons digitale leven
14:00 - 14:45
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.
Hoe paranoia kan verlammen en verlossen in ons digitale leven
14:00 - 14:45
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.
Veilig & Vertrouwen

Hoe paranoia kan verlammen en verlossen in ons digitale leven
Een paar jaar geleden was het leven gemakkelijk. Cybercriminelen zaten achter je geld aan. Spionnen wilden je geheimen. Had je die niet, dan was er voor jou misschien zo nu en dan een virus. Maar dat was het. Er is in een paar jaar echter veel gebeurd: activisten en landen beïnvloeden je mening en je democratische waarden, geopolitieke conflicten hebben cybercomponenten, en je ligt zo in het kruisvuur. Criminelen zijn creatief en hebben niet alleen onze beveiliging, maar ook onze veiligheid in het vizier. Risico’s worden lastiger in te schatten en cybersecurity personeel wordt schaarser en duurder.

Eward Driehuis (Chief Research Officer van SecureLink) legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven. Niet een verlammende overdosis, en geen blind vertrouwen, maar er tussenin. Op deze manier verhoog je je weerbaarheid tegen social engineering, wat de basis is van de meeste ellende op het internet.

Partnering Trust
15:00 - 15:45
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?
Partnering Trust
15:00 - 15:45
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?
Veilig & Vertrouwen

Partnering Trust: “Strengthening Cybersecurity in the modern Digital Economy”
Het kabinet heeft met haar digitale agenda, de nationale cybersecurity agenda en de roadmap “Veilige hard- en software” de toon gezet: de ambitie is om online toepassingen zoals het Internet of things, veel veiliger te maken. Maar er is een oerwoud aan certificeringen en keurmerken, waardoor het niet altijd duidelijk is of de aanbieder wel voldoende heeft geregeld op het gebied van cybersecurity of privacy. Bovendien staan moderne online toepassingen niet op zichzelf. Ze worden samengesteld uit allerlei hardware, software, data en diensten van nationale en internationale leveranciers.

Werkbaar perspectief
Het project Partnering trust, onderdeel van de roadmap veilige hard-en software, zet in op deze problematiek door een werkbaar perspectief te bieden voor de veiligheid in complexe ketens. Door inzet op standaardisering van “assurance”, van normenkaders voor software, hardware en diensten, door betere herbruikbaarheid van certificeringen, en door harmonisatie en samenwerking in Europees verband, komt er duidelijkheid voor afnemers en vermindert de regeldruk voor leveranciers.

Michiel Steltman (directeur van Stichting DINL) geeft in deze sessie inzicht in de achtergronden en ambities van het project. Daarnaast vertellen enkele experts over de toepassing van Partnering trust in complexe online dienstverlening.

Zaal 4
Zaal 4
Zorg en Privacy
11:15 - 12:00
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.
Zorg en Privacy
11:15 - 12:00
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.
Zorg

Zorg en privacy
Tijdens het Jaarcongres ECP in 2017 presenteerde een breed samengestelde werkgroep ‘Zorg & ICT’ een medisch-ethisch model, dat aangevuld werd met een privacy-component. Zo is het mogelijk om een discussie te voeren over de effecten van nieuwe ICT-toepassingen op zorg én op privacy. Soms is er spanning tussen die twee en moet er een afweging worden gemaakt welk belang het zwaarst weegt. En waar zitten oplossingsmogelijkheden? Bij privacy by design of zorg by design? Bij de manier van gebruik in de organisatie; bij betere voorlichting?

In het afgelopen jaar zijn het model en de oplossingsrichtingen gebruikt voor een aantal concrete zorgtoepassingen zoals het patiëntenportaal. Dit op basis van patiëntenportalen uit verschillende sectoren: jeugdzorg, GGZ, gehandicapten en een ruime groep experts. Tijdens deze sessie hoort u over de ervaringen.

Digitale grondrechten in het ontwikkelproces
12:15 - 13:00
De vraag is niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen.
Digitale grondrechten in het ontwikkelproces
12:15 - 13:00
De vraag is niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen.
Veilig & Vertrouwen

Cutting edge én verantwoord: Digitale grondrechten in het ontwikkelproces
We innoveren er in Nederland op los. Zowel de overheid als het bedrijfsleven experimenteert in pilots en labs volop met nieuwe technologie. Deze ingrijpende veranderingen bieden veel kansen voor Nederland om voorop te lopen met innovaties, maar leiden ook tot de vragen over hoe onze samenleving er in de toekomst uit moet zien en hoe we schendingen van grondrechten bij deze door technologie gedreven veranderingen kunnen beperken.

In deze interactieve denksessie wordt onder leiding van Leon Dohmen (KNVI) en Bram de Rijk (BZK) nagedacht over de vraag hoe (digitale) grondrechten al tijdens het ontwikkelproces de benodigde aandacht kunnen krijgen. Belangrijke kloof die daarbij overbrugd moet worden is die tussen politiek en beleid en de dagelijkse ontwikkelpraktijk van de informatieprofessional. Hoe zorgen we met elkaar dat grote principes als non-discriminatie, gelijkheid en menselijke waardigheid vertaald worden naar bruikbare vormvereisten voor ontwikkelaars? Daarbij is de vraag niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen.

5G en het toekomstig straatbeeld
14:00 - 14:45
5G en het toekomstig straatbeeld
5G en het toekomstig straatbeeld
14:00 - 14:45
5G en het toekomstig straatbeeld
Infrastructuur & Data

5G en het toekomstig straatbeeld
Mobiele en vaste telecommunicatie is de basis van de huidige digitaliserende samenleving. Honger naar bandbreedte heeft in het verleden de innovatie van de vaste en mobiele netwerken gedreven. Nieuwe toepassingen behoeven niet alleen veel bandbreedte maar hebben ook andere eisen, zoals reactiesnelheid en de mogelijkheid om heel veel verschillende apparaten tegelijk te verbinden. Dit vereist op termijn een netwerk met, onder andere, veel meer antennes dan nu het geval is. De 5e generatie (5G) mobiele telecommunicatie, de opvolger van 4G, moet hierin voorzien.

Verschillende issues zullen tijdens de uitrol van 5G getackeld moeten worden. Waar komen al die extra antennes, hoe voorkomen we dat zij het straatbeeld "vervuilen", hoe krijgen we stroom en glasvezel naar al die extra antennepunten en wie gaat dat betalen?

Tijdens de sessie geven Jurjen Veldhuizen (Huawei) en Sander van der Zande (VodafoneZiggo) hun visie op de ontwikkelingen rond 5G.

Alles is (Big) Data!
15:00 - 15:45
Big Data is in het dagelijks leven; zorg, energie en mobiliteit
Alles is (Big) Data!
15:00 - 15:45
Big Data is in het dagelijks leven; zorg, energie en mobiliteit
Zorg

Alles is (Big) Data!
Big Data is in het dagelijks leven; zorg, energie en mobiliteit. In uw dagelijks leven wordt er door u en om u heen data verzameld. Welke kansen voor gezondheid, betere mobiliteit en duurzame energie biedt dit?

We gaan in op vragen zoals:
- Over wat voor soort data gaat het?
- Wat wil je allemaal met die data als bedrijf, samenleving, individu?
- Wie mag wat met die data: kansen die de AVG biedt?
- Hoe maak je de data toegankelijk voor alle nodige partijen?
- Wat kunnen de sectoren van elkaar leren en samen ontwikkelen?

Agenda

data, ethiek en AI: geen simpele antwoorden
John Post (programmadirecteur digitalisering in de Topsector Energie) vertelt over de data in de energiesector. Participatieve en strategische verkenningen over data en algoritmes zijn niet voorbehouden aan de energiesector.

De groei van data in Mobiliteit: de dans van overheden, bedrijven en producerende consumenten
Caspar de Jonge (Min Infrastructuur & Waterstaat) gaat in op de groei van data uit zeer uiteenlopende bronnen. Dat is nu een briesje maar morgen een wervelstorm. Hoe verloopt dat en wat betekent dat voor afspraken, toegang, marktontwikkeling en overheidsdoelstellingen?

Zaal 5
Zaal 5
MBO beroepsonderwijs vraagt hybride aanpak!
11:15 - 12:00
Hoe zorgen we voor actueel en innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt?
MBO beroepsonderwijs vraagt hybride aanpak!
11:15 - 12:00
Hoe zorgen we voor actueel en innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt?
Vaardig

MBO beroepsonderwijs vraagt hybride aanpak!
Hoe zorgen we voor actueel en innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt? De inzet van hybride docenten kan hier een oplossing voor zijn. Bedrijfsleven en onderwijs die elkaar verrijken. Hoe trekken we dit naar een landelijke aanpak?

Linked Data
12:15 - 13:00
De sessie Linked Data gaat over het benutten van de enorme hoeveelheid en diversiteit aan data, inherent aan de informatiesamenleving.
Linked Data
12:15 - 13:00
De sessie Linked Data gaat over het benutten van de enorme hoeveelheid en diversiteit aan data, inherent aan de informatiesamenleving.
Infrastructuur & Data

Linked Data
De sessie Linked Data gaat over het benutten van de enorme hoeveelheid en diversiteit aan data, inherent aan de informatiesamenleving. Uw gegevens worden vastgelegd in honderden databases: van de overheid, de hulpdiensten, verzekeraars, zorgverleners, pakketbezorgers en webwinkels, kadaster en onderwijs. Vaak gaat het om dezelfde gegevens, maar in elke database verbonden met andere kenmerken. Deze wildgroei leidt tot onderhoudsproblemen en fouten, maar is ook een drempel voor vernieuwing: opschalen van innovaties is duur en tijdrovend en ook is optimaal benutten van nieuwe ontwikkelingen waarin data centraal staan, vrijwel onmogelijk.

In deze sessie laten twee sectoren (onderwijs en jeugdzorg) zien hoe zij met de ‘Linked Data’ dit beheersprobleem aanpakken: databases kopiëren niet meer data, maar linken naar databronnen en informatie over de betekenis van data wordt eenduidig bij de databron gepubliceerd. Ze gaan in op de mogelijkheden die het oplossen van dit beheersprobleem biedt voor kostenbesparing, flexibiliteit, innovatie en opschaling. Maar ook wat de overstap betekent in de praktijk.

Agenda

Linked data werkt voor het mbo
Sam Sevens (SBB) vertelt over de oplossingen die Linked data biedt in het MBO. Van alle 550 mbo kwalificaties is vastgelegd wat een student moet kennen en kunnen na het behalen van zijn diploma. SBB zorgt samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven dat deze kwalificatiestructuur up tot date blijft. Onderdelen van kwalificaties lenen zich uitstekend voor leven lang ontwikkelen. Maar hoe zorg je voor beheersbaarheid en structuur in al die data?

TKI LinkED Energy Data
Paul Stapersma (TNO) en Joep van Genuchten (Alliander) gaan in op de vraag hoe we de energietransitie vanuit de data kunnen ondersteunen. De energie transitie gaat over samenwerking tussen heel veel organisaties en technologieën. Over het delen van kennis en informatie. Hoe gaan we elkaars informatie begrijpen om te komen tot interoperabiliteit?

Het onderwijs leert van ondernemers
14:00 - 14:45
Hoe kan het bedrijfsleven effectief samenwerken met het onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau?
Het onderwijs leert van ondernemers
14:00 - 14:45
Hoe kan het bedrijfsleven effectief samenwerken met het onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau?
Vaardig

Het onderwijs leert van ondernemers
Digitale technologie krijgt een steeds prominentere plek in ons dagelijks leven en iedere dag ontstaan nieuwe beroepen waar geen opleidingen voor bestaan. Voor het onderwijs is het een constante uitdaging om leerlingen digitaal geletterd te maken, en aanvullende kennis bij te brengen over de mogelijkheden van digitale technologie. Steeds meer ondernemers schieten het onderwijs te hulp: zij maken tijd vrij voor gastlessen, of sturen op samenwerkingen waarbij gezamenlijke opleidingsprogramma’s worden opgesteld.

In deze sessie bieden we je inspiratie over deze samenwerkingen. We laten aan de hand van cases uit de ICT-sector zien hoe het bedrijfsleven effectief kan samenwerken met het onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau. De aanwezige initiatiefnemers delen tips en valkuilen met je en staan open voor jouw vragen. Daarmee is de sessie relevant voor zowel bedrijven die graag hun kennis en ervaringen delen in het onderwijs, en onderwijsinstellingen die de samenwerking met ondernemers willen opzoeken.

Leven Lang Ontwikkelen
15:00 - 15:45
Voor iedereen in Nederland zou een leven lang ontwikkelen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De sprekers in deze sessie nemen u mee in het belang en de urgentie hiervan.
Leven Lang Ontwikkelen
15:00 - 15:45
Voor iedereen in Nederland zou een leven lang ontwikkelen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De sprekers in deze sessie nemen u mee in het belang en de urgentie hiervan.
Vaardig

Leven Lang Ontwikkelen
Door digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen veranderen de benodigde vaardigheden van mensen soms sneller dan dat we ze aan kunnen leren. ICT is steeds meer van belang (of zelfs onmisbaar) geworden voor de kerntaak van organisaties. ICT’ers moeten ervoor zorgen dat die organisaties veilig en ongestoord met ICT kunnen blijven werken. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat ze vaardig zijn in ICT, maar ook dat ze goed de vertaalslag kunnen maken naar het domein van de organisatie waar ze voor werken. En vanuit alle andere functies en afdelingen moet er kennis en begrip zijn voor de mogelijkheden die ICT biedt of de risico’s die het hoofd geboden moeten worden. Voldoende gekwalificeerde ICT’ers en mensen met voldoende ICT kennis zijn belangrijk voor de digitale en economische ontwikkeling van Nederland.

Voor iedereen in Nederland zou een leven lang ontwikkelen hierdoor een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De sprekers in deze sessie nemen u mee in het belang en de urgentie van een leven lang ontwikkelen en hoe dit proces kan worden vormgegeven. Wat is de visie van de branchevereniging voor opleiders hierop? Welke faciliteiten stelt de overheid hiervoor beschikbaar?

Agenda

15:00 uur - Inleiding Louis Spaninks (CA-ICT)

15:03 uur - Visie vanuit NRTO
Er is in Nederland veel aanbod mbt opleidingen en er zijn vele mogelijkheden om scholing te volgen. Echter scholen mensen zich niet of scholen zich te laat. Ria van 't Klooster vertelt in deze sessie wat we kunnen doen om te stimuleren dat mensen dit wel gaan doen.

15:13 uur - Praktijkvoorbeeld privaat: Skillstown
De wereld is continu in ontwikkeling, en verandert in een steeds sneller tempo. Om in deze veranderingen mee te kunnen, wordt het steeds belangrijker dat we onszelf ook continu blijven ontwikkelen. Helaas is dat voor mensen niet zo vanzelfsprekend. Waarom is dat zo? En hoe kunnen we mensen verleiden om in beweging te komen? Danny van Heesch licht toe.

15:23 uur - Praktijkvoorbeeld publiek: Hogeschool van Amsterdam
Leven lang ontwikkelen gaat vaak over kwetsbare doelgroepen of over onderwijs als Netflix formule. Maar welke rol is er weggelegd voor het hbo? Radboud Dam licht in deze sessie het perspectief van het hbo toe.

15:33 uur - Discussie

Zaal 6
Zaal 6
Overheid leert van de platform-economie
11:15 - 12:00
Overheid leert van de platform-economie
Overheid leert van de platform-economie
11:15 - 12:00
Overheid leert van de platform-economie
Infrastructuur & Data

In deze sessie van Forum Standaardisatie wordt ingegaan op de API Strategie van de overheid en het Kennisplatform APIs. Dit is een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en ontwikkelaars om het gebruik en de uniformiteit van APIs te bevorderen.

Application Programming Interfaces (APIs) zijn het ‘smeermiddel’ van het huidige internet en zorgen ervoor dat verschillende programma’s eenvoudig data met elkaar uitwisselen. Zo trekken webshops bijvoorbeeld meer klanten omdat ze binnen verschillende platformen integreren. Platformen als Adyen, Facebook, BOL en Amazon maken er dan ook veel gebruik van. Om te stimuleren dat API's eenduidig worden aangeboden is recent het Kennisplatform APIs opgericht.

In deze sessie wordt uitgelegd wat APIs zijn en wat APIs betekenen voor het huidige internet. Vervolgens gaan we in op de API Strategie van de overheid en waaraan deze moet voldoen vanuit de “user experience”. Tot slot kunnen de aanwezigen het API manifest van het Kennisplatform APIs zelf ondertekenen en daarmee aansluiten bij de overheden en softwarebedrijven die nu al werken aan de overheidsbrede API Strategie.

Het Kennisplatform APIs is een initiatief van Geonovum, Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster.

All included online: van wet naar waarmaken
12:15 - 13:00
All included online: van wet naar waarmaken
All included online: van wet naar waarmaken
12:15 - 13:00
All included online: van wet naar waarmaken
Zorg

All included online: van wet naar waarmaken
Online je zaken doen, communiceren, bestellen en betalen, iedereen doet het! Iedereen? Ook de 350.000 blinden en slechtzienden, 700.000 kleurenblinden, 850.000 dyslectici, 1.500.000 doven en slechthorenden en 2.500.000 laaggeletterden in Nederland? Dat stelt dan wel eisen aan de online dienstverlening en communicatie. Voor overheden geldt m.i.v. 1 juli 2018 de wettelijke verplichting om digitaal toegankelijk te zijn, met forse impact voor digitale kanalen zoals websites en apps. Maar ook voor bedrijven is dit een belangrijk aandachtspunt & selling point. Mensen moeten het uitgangspunt zijn, zeker ook online!

Na uitleg over de wettelijke verplichting Digitoegankelijk en de verschillende eisen voor waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid, gaan we in deze sessie in op de praktijk. Een ervaringsdeskundige laat zien hoe digitale toegankelijkheid (niet) werkt. En we lichten toe wat de eisen betekenen voor overheden en voor leveranciers.

Agile Secure Software
14:00 - 14:45
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.
Agile Secure Software
14:00 - 14:45
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.
Veilig & Vertrouwen

Agile Secure Software
Publicering van het praatpapier “Agile Secure Software Development”.

Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar: wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn. En wat betekent veiligheid voor een organisatie? Bepalen wat voldoende veilig is, is een continue afwegingen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt. Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn.

Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
15:00 - 15:45
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
15:00 - 15:45
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
Veilig & Vertrouwen

Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
Voorkom Phishing, afluisteren en CEO-fraude!

Phishing is aan de orde van de dag. Dat is ook op het nieuws te zien. Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen, kunnen jouw e-mails zomaar door derden worden afgeluisterd. Bovendien kunnen fraudeurs jouw e-mailadres als afzendadres misbruiken voor bijvoorbeeld phishing of CEO-fraude.

Gelukkig zijn er standaarden om e-mailcommunicatie beter te beveiligen. Het is cruciaal dat verzenders en ontvangers deze toepassen. Steeds meer partijen doen dat ook.

In deze sessie wordt aan de hand van voorbeelden uit de private en publieke sector geïllustreerd wat het probleem is. Hoe je kunt zien hoe je organisatie er zelf voorstaat, en hoe je je ertegen kunt beschermen.

Je leert hoe je met Internet.nl kan testen of de e-mailbeveiligingstandaarden aan staan, en verschillende partijen uit de Veilige E-mail Coalitie vertellen over hun ervaringen met de standaarden en de implementatie ervan:

Agenda
Marco Doeland licht in zijn presentatie phishing toe in de private sector, met voorbeelden uit de financiële sector. Hij is Risk manager bij de Betaalvereniging Nederland.

Yvonne van der Brugge-Wolring staat stil bij een voorbeeld uit de digitale overheid-praktijk. Zij is directeur van Logius, de overheidsorganisatie achter onder andere MijnOverheid, e-factureren en DigiD. Daarnaast is zij secretaris van het Forum Standaardisatie.

Alwin de Bruin licht toe hoe de open standaard DMARC werkt. Hoe deze ingezet kan worden tegen phishing en wat de ervaringen zijn na implementatie. Hij is consultant bij dmarcian.

De sessie wordt voorgezeten door Gerben Klein Baltink, voorzitter van het Platform Internetstandaarden en de Veilige E-mail Coalitie, en voormalig secretaris van de Cybersecurity raad.

Over de Veilige E-Mail Coalitie
Met de Veilige E-Mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk het initiatief tot brede invoering van standaarden voor veiliger e-mail door binnen hun organisaties te werken aan het invoeren van maatregelen voor het beveiligen van e-mailverkeer. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk overeengekomen open standaarden. Op die manier kan zowel phishing als het afluisteren van e-mail worden tegengegaan. Daarnaast wordt het gebruik van e-mailbeveiliging versneld door onderlinge kennisdeling en promotie.

Zaal 7
Zaal 7
Het internet op een kruispunt?
11:15 - 12:00
In deze interactieve workshop willen we onze hypothese toetsen: bevinden we ons op een kruispunt?
Het internet op een kruispunt?
11:15 - 12:00
In deze interactieve workshop willen we onze hypothese toetsen: bevinden we ons op een kruispunt?
Trend

Het internet op een kruispunt?
Het ontwerp van internet is nooit bedoeld om uit te groeien tot de wereldwijde netwerkinfrastructuur die het nu is. De researchgemeenschap heeft daarom de laatste 20 jaar voorstellen gedaan om bijvoorbeeld security en mobiliteit in de kern van het internet in te bouwen of om zelfs helemaal opnieuw te beginnen (‘clean slate’). Deze initiatieven waren veelal technisch gedreven en zijn steeds in een experimenteel stadium blijven steken. Onze hypothese is dat we ons op een kruispunt bevinden en dat er momentum aan het ontstaan is om dit soort aanpassingen alsnog uit de lab-omgeving te halen en op grotere schaal door te voeren.

In deze interactieve workshop willen we onze hypothese toetsen. We geven een aantal voorbeelden van voorgestelde wijzigingen van het internetontwerp (incrementeel en clean slate) en gaan in discussie aan de hand van een aantal maatschappelijke en technische trends.

De strijd tegen fake webshops
12:15 - 13:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops
De strijd tegen fake webshops
12:15 - 13:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops
Veilig & Vertrouwen

Te mooi om waar te zijn..... de strijd tegen fake webshops
Het is een veelvoorkomend en wereldwijd probleem. Consumenten bestellen schoenen of kledingstukken via een webshop en ontvangen vervolgens helemaal niets of een namaak-product uit China. Helaas gebeurt dit ook onder het .nl-domein.
Malafide webshops tasten de reputatie van het sterke en veilige Nederlandse domein aan. Daarom zetten wij ons ook in om dit soort internetcriminaliteit te bestrijden. Tijdens de sessie komen vragen aan bod als ‘Hoe herken je een fake webshop? Hoeveel fake webshops zijn er eigenlijk? En wat gebeurt er nadat een fake webshop is gedetecteerd?' Ook geven we een inkijkje hoe onze researchafdeling SIDN labs malafide webshops binnen het .nl-domein nog sneller identificeert.

Responsible AI #HoeDan?
14:00 - 14:45
Hoe zorgen we dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet?
Responsible AI #HoeDan?
14:00 - 14:45
Hoe zorgen we dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet?
AI

Responsible AI #HoeDan?
De inzet van Artificiële Intelligentie (AI) biedt allerlei kansen. Zo zijn er volop toepassingen waarbij AI maatschappelijke impact kan realiseren, ook wel ‘AI for Good’ genaamd. Maar hoe zorgen we dat AI niet alleen een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, maar ook op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet, zowel vanuit technisch, maatschappelijk als ethisch perspectief?

Tijdens de sessie Responsible AI #HoeDan? presenteert SIDN fonds een tweetal use-cases binnen de zorg. Hoe kun je AI bijvoorbeeld inzetten om de kansen van de beste behandeling te bepalen? En wat betekent de inzet van AI voor zorgverleners, patiënten en hun naasten?

Agenda
14.00 uur - intro Valerie Frissen (directeur van het SIDN fonds)

14.05 uur - Pacmed
Daan de Bruin van Pacmed (winnaar van de Digital Impact Award 2018) gaat in op de toegevoegde waarde van AI bij de behandeling van prostaatkanker. Hij laat zien hoe AI artsen kan ondersteunen in het maken van gefundeerde, persoonlijke en precieze keuzes. En hoe zij omgaan met privacy, uitlegbaarheid van algoritmen en scheiden van correlatie en causaliteit.

14.25 uur - AI in de spreekkamer
Joanna Klopotowska van de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC vertelt over het project ‘AI in de spreekkamer’. Een algoritme dat de overlevings- of behandelkansen van patiënten kan voorspellen is prachtig, maar wat betekent zo’n door de computer berekende overlevingskans voor zorgverleners, patiënten en hun naasten als het gaat om (gezamenlijke) besluitvorming over wel of niet doorbehandelen? Wat zijn de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen en hoe komen we tot een goede richtlijn voor verantwoord en verantwoordelijk gebruik van AI in de spreekkamer?

Is de overheid klaar voor de nieuwe internetgebruiker?
15:00 - 15:45
Waarin onderscheidt het gebruik van overheidsapps en websites zich? Wat voor bezoek trekken ze en gedragen gebruikers zich anders dan die van de gemiddelde app of website?
Is de overheid klaar voor de nieuwe internetgebruiker?
15:00 - 15:45
Waarin onderscheidt het gebruik van overheidsapps en websites zich? Wat voor bezoek trekken ze en gedragen gebruikers zich anders dan die van de gemiddelde app of website?
Trend

Is de overheid klaar voor de nieuwe internetgebruiker?
Overheidswebsites zijn geen doorsnee websites. Het zijn sites waar mensen langer en intensiever mee interacteren dan gemiddeld. Toch ontkomen ook overheden niet aan veranderend gedrag in het tijdperk van de smartphone. In zijn presentatie gaat Michiel Henneke in op de ontwikkeling van gebruikersgedrag op overheidsapps en websites.

Waarin onderscheidt het gebruik van overheidsapps en websites zich? Wat voor bezoek trekken ze en gedragen gebruikers zich anders dan die van de gemiddelde app of website?

Zaal 8
Zaal 8
Hackers: threat or talent?
11:15 - 12:00
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?
Hackers: threat or talent?
11:15 - 12:00
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?
Veilig & Vertrouwen

Hackers: threat or talent?
Uitproberen of een systeem te kraken is, of je een fout of lek kunt vinden waardoor je kunt binnendringen in het netwerk en/of de computers van bedrijven of scholen. Hacken is spannend, hot en cool maar…. het kan ook strafbaar zijn!

Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan? Want de arbeidsmarkt zit te springen om cybersecurityspecialisten, zonder strafblad. Internetsocioloog, schrijver en presentator Chris van ’t Hof gaat hierover in gesprek met Hacktalenten Edwin van Andel en Zawadi Done en hoort graag hoe u hierover denkt.

Edwin van Andel geeft een interactieve en humoristische presentatie over “Hackers! Do we shoot or do we hug?”.

Zawadi Done legt uit hoe we de groep jonge hackers kunnen begeleiden en op het rechte pad kunnen houden. En uiteindelijk kunnen opleiden tot ethische hackers.

De Blockchain professional van de toekomst
12:15 - 13:00
Wat moet ik kunnen om blockchain prof te worden?
De Blockchain professional van de toekomst
12:15 - 13:00
Wat moet ik kunnen om blockchain prof te worden?
Vaardig

De Blockchain professional van de toekomst
Blockchain creëert onder andere nieuwe samenwerkingsvormen tussen organisaties, nieuwe business modellen en nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de burger. Blockchain raakt dus vele werkgebieden: recht, filosofie, organisatiekunde, informatiekunde en -beveiliging, strategie, bestuurskunde. Dat vraagt niet alleen wat van de kennis maar ook van de vaardigheden, competenties en mindset van professionals en teams.

Nathalie Venema en Katja van Kranenburg van de Human Capital Agenda van de Dutch Blockchain Coalition gaan hier nader op in: ze delen resultaten van een DBC enquête over human capital & blockchain en delen interessante ervaringen vanuit blockchain trajecten.

Digivaardig in de Zorg
14:00 - 14:45
Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach.
Digivaardig in de Zorg
14:00 - 14:45
Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach.
Zorg

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. De komst van e-health betekent dat iedereen die met de zorg te maken heeft naast zijn zorgcompetenties ook digitale competenties moet hebben. Dat is nieuw. Sommigen vinden het leuk, anderen eng. Om deze digivaardigheden bij verschillende groepen te stimuleren heeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het initiatief genomen om een coalitie Digivaardig in de zorg te vormen.

Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach. Een zorgverlener die binnen zijn of haar organisatie de collega’s helpt met het implementeren van de digitale ondersteuning. Ook het initiatief de Parelketting komt aan bod waarin elke maand een andere bestuurder van een zorgorganisatie wordt uitgelicht die iets innovatiefs doet. Na een jaar wordt er een prijs uitgereikt aan de meest innovatieve bestuurder.

Digitalisering en Ethiek
15:00 - 15:45
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?
Digitalisering en Ethiek
15:00 - 15:45
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?
Trend

Digitalisering en Ethiek
Digitalisering brengt zulke grote veranderingen met zich mee dat we ook moeten discussiëren over de verandering van waarden die dat met zich meebrengt. ECP heeft de werkgroep digitalisering en ethiek in het leven geroepen met filosofen/ethici, mensen van ICT-bedrijven, overheden en sectoren als zorg en energie. Al snel wordt in ethische discussies de mens tegenover de techniek gezet.

In de werkgroep vinden we dat niet de goede invalshoek. Mens en techniek zijn van oudsher verbonden, vanuit die verbondenheid moeten antwoorden gezocht worden op de vraag hoe we techniek en samenleving begeleiden tot een leefbare maatschappij.

In de sessie komen drie leden van de werkgroep aan het woord. Zij gaan vanuit de verschillende perspectieven in op de vraag hoe we techniek in de samenleving begeleiden met als doel een leefbare maatschappij.

09:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00