Programma

Het programma wordt de komende periode verder ingevuld, klik op de groene blokken voor de sessies die al bekend zijn.

NB: de indeling (tijdstip en zaal) van de sessies kan nog veranderen.

Showing All
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Motorruimte
Motorruimte
Ontvangst
09:00 - 10:00
Ontvangst
09:00 - 10:00

Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenaire programma Jaarcongres ECP
Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenaire programma Jaarcongres ECP

Plenaire Opening

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
10.00 uur - Introductie Jaarcongres ECP

Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Arie van Bellen (directeur ECP)

10.05 uur - Marc de Hond (expert in omgaan met verandering)
10.20 uur - Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat)
10.30 uur - Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo)
10.45 uur - Peter Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van techniek en voorzitter van de ECP-werkgroep technologie en ethiek)

(invulling van de presentaties volgt binnenkort)

AI en Ethiek: van breed naar concreet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.
AI en Ethiek: van breed naar concreet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

AI Impact Assessment in de praktijk
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.
AI Impact Assessment in de praktijk
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Lunch
13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:00

Blockchain in an hour
14:00 - 14:45
Welke waarde heeft blockchain voor u?
Blockchain in an hour
14:00 - 14:45
Welke waarde heeft blockchain voor u?

Blockchain in an hour
In de workshop Blockchain in an hour geven we een introductie op de werking van techniek, wanneer het wel -en zeker ook wanneer het niet- meerwaarde heeft te kiezen voor een blockchainoplossing en laten we zien hoe een organisatie kan bepalen of blockchain van toegevoegde waarde is binnen de eigen bestaande processen.

Politiek Café
15:00 - 15:45
In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.
Politiek Café
15:00 - 15:45
In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.

In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.

Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenaire afsluiting
Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenaire afsluiting

Plenaire Afsluiting

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
16.00 uur - Afsluiting Jaarcongres ECP

Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Arie van Bellen (directeur ECP)

16.05 uur - Ferdinand Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid)
16.20 uur - Spreker via Forum Standaardisatie (wordt nog ingevuld)
16.30 uur - Rob van Gijzel (Dutch Blockchain Coalition)
16.40 uur - Ron de Mos (CA-ICT)
16.50 uur - Uitreiking Icarus Award door Tineke Netelenbos (voorzitter ECP)

(invulling van de presentaties volgt binnenkort)

Netwerkborrel
17:00 - 18:00
Netwerkborrel
17:00 - 18:00

Zaal 3
Zaal 3
Online misbruik en abuse
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort
Online misbruik en abuse
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort

Volgt binnenkort

Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
12:15 - 13:00
In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen.
Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
12:15 - 13:00
In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen.

Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
Voor de 4e keer wordt de nationale privacy benchmark (NPB) uitgevoerd. Een onderzoek dat Verdonck Klooster and Associates (VKA) i.s.m. ECP uitvoert om in kaart te brengen hoever organisaties zijn met hun privacy maatregelen. Deze editie van de NPB is speciaal omdat met de invoering van de AVG de maatschappelijke aandacht voor het belang van privacy is toegenomen. In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen. We hopen hierbij een levendige discussie te kunnen voeren; we willen we de huidige problemen van organisaties de revue laten passeren, oplossingsrichtingen aanbrengen en de rol van de autoriteit persoonsgegevens laten zien. Juist niet alleen juridisch, maar ook organisatorisch en praktisch.

Indien organisaties al vragen hebben aan de AP of hun best practise of worst practise willen aanbieden, horen we dat graag. U kunt zich aanmelden bij info@ecp.nl met referentie naar sessie NPB.

Ook bestaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de vraagstelling of een specifieke vraag toe te voegen in de benchmark. Als er zaken zijn waar bepaalde sectoren uitdagingen zien, is het goed om daarover door te vragen bij de respondenten. We horen graag of daar belangstelling voor is via info@ecp.nl.

Hackers: threat or talent?
14:00 - 14:45
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?
Hackers: threat or talent?
14:00 - 14:45
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?

Hackers: threat or talent?
Uitproberen of een systeem te kraken is, of je een fout of lek kunt vinden waardoor je kunt binnendringen in het netwerk en/of de computers van bedrijven of scholen. Hacken is spannend, hot en cool maar…. het kan ook strafbaar zijn!

Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan? Want de arbeidsmarkt zit te springen om cybersecurityspecialisten, zonder strafblad. Internetsocioloog, schrijver en presentator Chris van ’t Hof gaat hierover in gesprek met Hacktalenten Edwin van Andel en Zawadi Done en hoort graag hoe u hierover denkt.

Edwin van Andel geeft een interactieve en humoristische presentatie over “Hackers! Do we shoot or do we hug?”.
Zawadi Done legt uit hoe we de groep jonge hackers kunnen begeleiden en op het rechte pad kunnen houden. En uiteindelijk kunnen opleiden tot ethische hackers.

Zorg en privacy
15:00 - 15:45
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.
Zorg en privacy
15:00 - 15:45
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.

Zorg en privacy
Tijdens het Jaarcongres ECP in 2017 presenteerde een breed samengestelde werkgroep ‘Zorg & ICT’ een medisch-ethisch model, dat aangevuld werd met een privacy component. Zo is het mogelijk om een discussie te voeren over de effecten van nieuwe ICT-toepassingen op zorg én op privacy. Soms is er spanning tussen die twee en moet er een afweging worden gemaakt welk belang het zwaarst weegt. En waar zitten oplossingsmogelijkheden? Bij privacy by design of zorg by design? Bij de manier van gebruik in de organisatie; bij betere voorlichting?

In het afgelopen jaar zijn het model en de oplossingsrichtingen gebruikt voor een aantal concrete zorgtoepassingen zoals het patiëntenportaal. Dit op basis van patiëntenportalen uit verschillende sectoren: jeugdzorg, GGZ, gehandicapten en een ruime groep experts. Tijdens deze sessie hoort u over de ervaringen.

Zaal 4
Zaal 4
Volgt binnenkort
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort
11:15 - 12:00

Volgt binnenkort

Partnering Trust
12:15 - 13:00
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?
Partnering Trust
12:15 - 13:00
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?

Partnering Trust: “Strengthening Cybersecurity in the modern Digital Economy”
Het kabinet heeft met haar digitale agenda, de nationale cybersecurity agenda en de roadmap “Veilige hard- en software” de toon gezet: de ambitie is om online toepassingen zoals het Internet of things, veel veiliger te maken. Maar de materie is complex. Er is een oerwoud aan certificeringen en keurmerken, waardoor het voor afnemers van producten of diensten niet altijd gemakkelijk is om te beoordelen of de aanbieder wel voldoende heeft geregeld op het gebied van cybersecurity of privacy. Bovendien staan moderne online toepassingen niet op zichzelf. Ze worden samengesteld uit allerlei hardware, software, data en diensten van verschillende nationale en internationale leveranciers.

Werkbaar perspectief Het project Partnering trust, onderdeel van de roadmap veilige hard-en software, zet in op deze problematiek door een werkbaar perspectief te bieden voor de veiligheid in complexe ketens. Door inzet op standaardisering van “assurance”, van normenkaders voor software, hardware en diensten, door betere herbruikbaarheid van certificeringen, en last nut not least door harmonisatie en samenwerking in Europees verband, komt er duidelijkheid voor afnemers en vermindert de regeldruk voor leveranciers.

Tijdens het Jaarcongres ECP geeft Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, inzicht in de achtergronden en ambities van het project en vertellen enkele experts over de toepassing van Partnering trust in complexe online dienstverlening.

5G en het toekomstig straatbeeld
14:00 - 14:45
5G en het toekomstig straatbeeld
5G en het toekomstig straatbeeld
14:00 - 14:45
5G en het toekomstig straatbeeld

Mobiele en vaste telecommunicatie is de basis van de huidige digitaliserende samenleving. Honger naar bandbreedte heeft in het verleden de innovatie van de vaste en mobiele netwerken gedreven. Nieuwe toepassingen behoeven niet alleen veel bandbreedte maar hebben ook andere eisen, zoals reactiesnelheid en de mogelijkheid om heel veel verschillende apparaten tegelijk te verbinden. Dit vereist op termijn een netwerk met, onder andere, veel meer antennes dan nu het geval is. De 5e generatie (5G) mobiele telecommunicatie, de opvolger van 4G, moet hierin voorzien. Verschillende issues zullen tijdens de uitrol van 5G getackeld moeten worden. Waar komen al die extra antennes, hoe voorkomen we dat zij het straatbeeld "vervuilen", hoe krijgen we stroom en glasvezel naar al die extra antennepunten en wie gaat dat betalen? Tijdens de sessie zullen twee sprekers hun visie op de ontwikkelingen rond 5G geven.

Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
15:00 - 15:45
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
15:00 - 15:45
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure

Volgt binnenkort.

Zaal 6
Zaal 6
Overheid leert van de platform-economie
11:15 - 12:00
Overheid leert van de platform-economie
Overheid leert van de platform-economie
11:15 - 12:00
Overheid leert van de platform-economie

In deze sessie van Forum Standaardisatie wordt ingegaan op de API Strategie van de overheid en het Kennisplatform APIs. Dit is een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en ontwikkelaars om het gebruik en de uniformiteit van APIs te bevorderen.

Maar wat zijn APIs? Application Programming Interfaces (APIs) zijn het ‘smeermiddel’ van het huidige internet en zorgen ervoor dat verschillende programma’s eenvoudig data met elkaar uitwisselen. Zo passen navigatiesystemen routes aan op basis van actuele verkeersinformatie, trekken webshops meer klanten omdat ze binnen verschillende platformen integreren en kunnen adresgegevens automatisch gevalideerd worden bij het invullen van webformulieren. Dit alles gebeurt via APIs. Platformen als Adyen, Facebook, BOL en Amazon maken er dan ook veel gebruik van. Belangrijk daarbij is wel dat APIs eenvoudig en eenduidig worden aangeboden, zodat ontwikkelaars makkelijk kunnen aansluiten. Om dit te stimuleren is daarom recent het Kennisplatform APIs opgericht.

In deze sessie wordt uitgelegd wat APIs zijn en wat APIs betekenen voor het huidige internet. Hoe werkt het precies? Waar komen ze terug? Wat is het (strategisch) belang? Vervolgens gaan we in op de API Strategie van de overheid en waaraan deze moet voldoen vanuit de “user experience”. Tot slot kunnen de aanwezigen het API manifest van het Kennisplatform APIs zelf ondertekenen en daarmee aansluiten bij de overheden en softwarebedrijven die nu al werken aan de overheidsbrede API Strategie.

Het Kennisplatform APIs is een initiatief van Geonovum, Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster.

Sessievoorzitter: Lancelot Schellevis

All included online, digitaal toegankelijk is een must
12:15 - 13:00
All included online, digitaal toegankelijk is een must
All included online, digitaal toegankelijk is een must
12:15 - 13:00
All included online, digitaal toegankelijk is een must


Online je zaken doen, communiceren, bestellen en betalen, iedereen doet het! Iedereen? Ook de 350.000 blinden en slechtzienden, 700.000 kleurenblinden, 850.000 dyslectici, 1.500.000 doven en slechthorenden en 2.500.000 laaggeletterden in Nederland? Dat stelt dan wel eisen aan de online dienstverlening en communicatie. Voor overheden geldt m.i.v. 1 juli 2018 de wettelijke verplichting om digitaal toegankelijk te zijn, met forse impact voor digitale kanalen zoals websites en apps. Maar ook voor bedrijven is dit een belangrijk aandachtspunt & selling point. Mensen moeten het uitgangspunt zijn, zeker ook online!

Na uitleg over de wettelijke verplichting Digitoegankelijk en de verschillende eisen voor waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid, gaan we in deze sessie in op de praktijk. Een ervaringsdeskundige laat zien hoe digitale toegankelijkheid (niet) werkt. En we lichten toe wat de eisen betekenen voor overheden en voor leveranciers.

Agile Secure Software
14:00 - 14:45
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.
Agile Secure Software
14:00 - 14:45
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.

Agile Secure Software Publicering van het praatpapier “Agile Secure Software Development”.
Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar: wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn. En wat betekent veiligheid voor een organisatie? Bepalen wat voldoende veilig is, is een continue afwegingen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt. Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn.

Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
15:00 - 15:45
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!
15:00 - 15:45
Is jouw e-mail wel goed beveiligd?!


Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen, kunnen jouw e-mails zomaar door derden worden afgeluisterd. Bovendien kunnen fraudeurs jouw e-mailadres als afzendadres misbruiken voor bijvoorbeeld phishing of CEO-fraude.

Gelukkig zijn er standaarden om e-mailcommunicatie beter te beveiligen. Het is cruciaal dat verzenders en ontvangers deze toepassen. Steeds meer partijen doen dat ook.

In deze sessie leer je hoe je met Internet.nl kan testen of de e-mailbeveiligingstandaarden aan staan, en vertellen verschillende partijen uit de Veilige E-mail Coalitie over hun ervaringen met de implementatie van de standaarden.

Met de Veilige E-Mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk het initiatief tot brede invoering van standaarden voor veiliger e-mail door binnen hun organisaties te werken aan het invoeren van maatregelen voor het beveiligen van e-mailverkeer. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk vastgestelde standaarden. Op die manier kan zowel phishing als het afluisteren van e-mail worden tegengegaan. Daarnaast wordt het gebruik van e-mailbeveiliging versneld door onderlinge kennisdeling en promotie.

Sessievoorzitter: Gerben Klein Baltink (voorzitter Platform Internetstandaarden en Veilige E-mail Coalitie)

Zaal 7
Zaal 7
Future internet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.
Future internet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Te mooi om waar te zijn
12:15 - 13:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops
Te mooi om waar te zijn
12:15 - 13:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops

Te mooi om waar te zijn..... de strijd tegen fake webshops
Het is een veelvoorkomend en wereldwijd probleem. Consumenten bestellen schoenen of kledingstukken via een webshop en ontvangen vervolgens helemaal niets of een namaak-product uit China. Helaas gebeurt dit ook onder het .nl-domein.
Malafide webshops tasten de reputatie van het sterke en veilige Nederlandse domein aan. Daarom zetten wij ons ook in om dit soort internetcriminaliteit te bestrijden. Tijdens de sessie komen vragen aan bod als ‘Hoe herken je een fake webshop? Hoeveel fake webshops zijn er eigenlijk? En wat gebeurt er nadat een fake webshop is gedetecteerd?' Ook geven we een inkijkje hoe onze researchafdeling SIDN labs malafide webshops binnen het .nl-domein nog sneller identificeert.

Responsible AI #HoeDan?
14:00 - 14:45
Hoe zorgen we dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet?
Responsible AI #HoeDan?
14:00 - 14:45
Hoe zorgen we dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet?

Responsible AI #HoeDan?
De toepassing van Artificiële Intelligentie biedt allerlei kansen. Zo zijn er volop toepassingen waarbij AI maatschappelijke impact kan realiseren, ook wel ‘AI for Good’ genaamd. Maar hoe zorgen we dat AI niet alleen een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, maar ook op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet, zowel vanuit technisch, maatschappelijk als ethisch perspectief?
Tijdens de sessie Responsible AI #HoeDan? gaat SIDN fonds hier op in aan de hand van een aantal use-cases. Denk hierbij aan AI-projecten die zich richten op domeinen als de zorg, journalistiek, educatie en cultuur. Meer info over de invulling van de sessie volgt binnenkort!

Trends in internetgebruik bij de overheid
15:00 - 15:45
Volgt binnenkort.
Trends in internetgebruik bij de overheid
15:00 - 15:45
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Zaal 8
Zaal 8
Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
11:15 - 12:00
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.
Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
11:15 - 12:00
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.

Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
Een paar jaar geleden was het leven gemakkelijk. Cybercriminelen zaten achter je geld aan. Spionnen wilden je geheimen. Had je die niet, dan was er voor jou misschien zo nu en dan een virus. Maar dat was het. Er is in een paar jaar echter veel gebeurd: activisten en landen beïnvloeden je mening en je democratische waarden, geopolitieke conflicten hebben cybercomponenten, en je ligt zo in het kruisvuur. Criminelen zijn creatief en hebben niet alleen onze beveiliging, maar ook onze veiligheid in het vizier. Risico’s worden lastiger in te schatten en cybersecurity personeel wordt schaarser en duurder.

Eward Driehuis (Chief Research Officer van SecureLink) legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven. Niet een verlammende overdosis, en geen blind vertrouwen, maar er tussenin. Op deze manier verhoog je je weerbaarheid tegen social engineering, wat de basis is van de meeste ellende op het internet.

Technologie en ethiek
12:15 - 13:00
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?
Technologie en ethiek
12:15 - 13:00
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?

Technologie en ethiek
De ECP-werkgroep technologie en ethiek onder leiding van professor Peter-Paul Verbeek, is aan de slag gegaan met de vraag hoe technologie op een ethisch verantwoorde manier kan worden ingevoerd. Peter-Paul Verbeek gebruikte daarvoor de term ‘begeleidingsethiek’.

In deze sessie legt Peter-Paul Verbeek het concept van de begeleidingsethiek uit en die door andere sprekers aan de hand van maatschappelijke voorbeelden verder wordt toegelicht.

Digivaardig in de Zorg
14:00 - 14:45
Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach.
Digivaardig in de Zorg
14:00 - 14:45
Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach.

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. De komst van e-health betekent dat iedereen die met de zorg te maken heeft naast zijn zorgcompetenties ook digitale competenties moet hebben. Dat is nieuw. Sommigen vinden het leuk, anderen eng. Om deze digivaardigheden bij verschillende groepen te stimuleren heeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het initiatief genomen om een coalitie Digivaardig in de zorg te vormen.

Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach. Een zorgverlener die binnen zijn of haar organisatie de collega’s helpt met het implementeren van de digitale ondersteuning. Ook het initiatief de Parelketting komt aan bod waarin elke maand een andere bestuurder van een zorgorganisatie wordt uitgelicht die iets innovatiefs doet. Na een jaar wordt er een prijs uitgereikt aan de meest innovatieve bestuurder.

De Blockchain professional van de toekomst
15:00 - 15:45
Wat moet ik kunnen om blockchain prof te worden?
De Blockchain professional van de toekomst
15:00 - 15:45
Wat moet ik kunnen om blockchain prof te worden?


Tijdens deze sessie geven Nathalie Venema (blockchain en smart contracts trainer) en Katja van Kranenburg (hoofd human capital agenda DBC) inzicht in welke competenties en skills er nodig zijn om een professional op het gebied van blockchaintechnologie te worden.

09:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00