Programma

Het programma wordt de komende periode verder ingevuld, klik op de groene blokken voor de sessies die al bekend zijn.

Showing All
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Motorruimte
Motorruimte
Ontvangst
09:00 - 10:00
Ontvangst
09:00 - 10:00

Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenaire programma Jaarcongres ECP
Plenaire opening
10:00 - 11:15
Plenaire programma Jaarcongres ECP

Plenaire Opening

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
Volgt binnenkort.

AI en Ethiek: van breed naar concreet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.
AI en Ethiek: van breed naar concreet
11:15 - 12:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

AI Impact Assessment in de praktijk
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.
AI Impact Assessment in de praktijk
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Lunch
13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:00

Disrupting Brussels: digitalisering en de Europese Unie
14:00 - 14:45
In deze sessie gaan experts met elkaar in gesprek over de positie van de Europese Unie ten opzichte van digitalisering.
Disrupting Brussels: digitalisering en de Europese Unie
14:00 - 14:45
In deze sessie gaan experts met elkaar in gesprek over de positie van de Europese Unie ten opzichte van digitalisering.

Disrupting Brussels: digitalisering en de Europese Unie.
In deze sessie gaan experts met elkaar in gesprek over de positie van de Europese Unie ten opzichte van digitalisering. Een interactief debat met vragen als: tegen welke regelgeving lopen start-ups op? Hoe kan innovatie worden aangejaagd? Hoe komt Nederland in de lead als het in Europa over digitalisering gaat? Uiteraard stellen we uw inbreng op prijs!

Politiek Café
15:00 - 15:45
In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.
Politiek Café
15:00 - 15:45
In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.

In het politiek café kunt u debatteren met politici, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt.

Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenaire afsluiting
Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenaire afsluiting

Plenaire afsluiting

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda
Is binnenkort bekend.

Netwerkborrel
17:00 - 18:00
Netwerkborrel
17:00 - 18:00

Zaal 3
Zaal 3
Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
11:15 - 12:00
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.
Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
11:15 - 12:00
Eward Driehuis legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven.

Hoe paranoia kan verlammen en verlossen
Een paar jaar geleden was het leven gemakkelijk. Cybercriminelen zaten achter je geld aan. Spionnen wilden je geheimen. Had je die niet, dan was er voor jou misschien zo nu en dan een virus. Maar dat was het. Er is in een paar jaar echter veel gebeurd: activisten en landen beïnvloeden je mening en je democratische waarden, geopolitieke conflicten hebben cybercomponenten, en je ligt zo in het kruisvuur. Criminelen zijn creatief en hebben niet alleen onze beveiliging, maar ook onze veiligheid in het vizier. Risico’s worden lastiger in te schatten en cybersecurity personeel wordt schaarser en duurder.

Eward Driehuis (Chief Research Officer van SecureLink) legt uit wat er is veranderd en hoe wij een gezonde dosis paranoia moeten adopteren in ons digitaal leven. Niet een verlammende overdosis, en geen blind vertrouwen, maar er tussenin. Op deze manier verhoog je je weerbaarheid tegen social engineering, wat de basis is van de meeste ellende op het internet.

Blockchain in an hour
12:15 - 13:00
Welke waarde heeft blockchain voor u?
Blockchain in an hour
12:15 - 13:00
Welke waarde heeft blockchain voor u?

Blockchain in an hour
In de workshop Blockchain in an hour geven we een introductie op de werking van techniek, wanneer het wel -en zeker ook wanneer het niet- meerwaarde heeft te kiezen voor een blockchainoplossing en laten we zien hoe een organisatie kan bepalen of blockchain van toegevoegde waarde is binnen de eigen bestaande processen.

Samen Digiwijzer
14:00 - 14:45
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal... Hoe bereiden we kinderen voor op hun leven in de digitale samenleving? Waar staan we met digitale geletterdheid in het onderwijs, wat gaat goed en waar lopen we achter? Wat kan uw organisatie, bedrijf, school hierin concreet doen?!
Samen Digiwijzer
14:00 - 14:45
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal... Hoe bereiden we kinderen voor op hun leven in de digitale samenleving? Waar staan we met digitale geletterdheid in het onderwijs, wat gaat goed en waar lopen we achter? Wat kan uw organisatie, bedrijf, school hierin concreet doen?!
e-skills

Samen Digiwijzer
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal...

- Hoe bereiden we kinderen voor op hun leven in de digitale samenleving?
- Waar staan we met digitale geletterdheid in het onderwijs, wat gaat goed en waar lopen we achter?
- Wat kan uw organisatie, bedrijf, school hierin concreet doen?!

De Blockchain professional van de toekomst
14:00 - 14:45
Wat is het profiel van de Blockchain professional? In deze sessie laten we u dat zien.
De Blockchain professional van de toekomst
14:00 - 14:45
Wat is het profiel van de Blockchain professional? In deze sessie laten we u dat zien.

De Blockchain professional van de toekomst
De Dutch Blockchain Coalition heeft middels een tweetal onderzoeken (een gericht op industrie, de ander op het onderwijsveld) de kerncompetenties geïdentificeerd. Aan de hand van de competenties is en het eCF-model is een profiel gesteld voor de Blockchain professional van de toekomst. Deze wordt in de sessie gepresenteerd.

Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
15:00 - 15:45
In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen.
Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
15:00 - 15:45
In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen.

Nationale Privacy Benchmark: trends, praktijk en dan…
Voor de 4e keer wordt de nationale privacy benchmark (NPB) uitgevoerd. Een onderzoek dat Verdonck Klooster and Associates (VKA) i.s.m. ECP uitvoert om in kaart te brengen hoever organisaties zijn met hun privacy maatregelen. Deze editie van de NPB is speciaal omdat met de invoering van de AVG de maatschappelijke aandacht voor het belang van privacy is toegenomen. In deze sessie willen we de weerbarstige praktijk, het oorspronkelijke doel van de AVG en de rol van toezichthouder samen laten komen. We hopen hierbij een levendige discussie te kunnen voeren; we willen we de huidige problemen van organisaties de revue laten passeren, oplossingsrichtingen aanbrengen en de rol van de autoriteit persoonsgegevens laten zien. Juist niet alleen juridisch, maar ook organisatorisch en praktisch.

Indien organisaties al vragen hebben aan de AP of hun best practise of worst practise willen aanbieden, horen we dat graag. U kunt zich aanmelden bij info@ecp.nl met referentie naar sessie NPB.

Zaal 4
Zaal 4
Te mooi om waar te zijn
11:15 - 12:00
In deze sessie gaan we in gesprek over hoe we strijd aangaan met fake webshops
Te mooi om waar te zijn
11:15 - 12:00
In deze sessie gaan we in gesprek over hoe we strijd aangaan met fake webshops
vertrouwen

De strijd tegen fake webshops Het is een veelvoorkomend en wereldwijd probleem. Consumenten bestellen schoenen of kledingstukken via een webshop en ontvangen vervolgens helemaal niets of een namaak-product uit China. Helaas gebeurt dit ook onder het .nl-domein. Malafide webshops tasten de reputatie van het sterke en veilige Nederlandse domein aan. Daarom zetten wij ons ook in om dit soort internetcriminaliteit te bestrijden. Tijdens de sessie komen vragen aan bod als ‘Hoe herken je een fake webshop? Hoeveel fake webshops zijn er eigenlijk? En wat gebeurt er nadat een fake webshop is gedetecteerd?' Ook geven we een inkijkje hoe onze researchafdeling SIDN labs malafide webshops binnen het .nl-domein nog sneller identificeert.

Zorg en privacy
11:15 - 12:00
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.
Zorg en privacy
11:15 - 12:00
Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles.

Zorg en privacy
Tijdens het Jaarcongres ECP in 2017 presenteerde een breed samengestelde werkgroep ‘Zorg & ICT’ een medisch-ethisch model, dat aangevuld werd met een privacy component. Zo is het mogelijk om een discussie te voeren over de effecten van nieuwe ICT-toepassingen op zorg én op privacy. Soms is er spanning tussen die twee en moet er een afweging worden gemaakt welk belang het zwaarst weegt. En waar zitten oplossingsmogelijkheden? Bij privacy by design of zorg by design? Bij de manier van gebruik in de organisatie; bij betere voorlichting?

In het afgelopen jaar zijn het model en de oplossingsrichtingen gebruikt voor een aantal concrete zorgtoepassingen zoals het patiëntenportaal. Dit op basis van patiëntenportalen uit verschillende sectoren: jeugdzorg, GGZ, gehandicapten en een ruime groep experts. Tijdens deze sessie hoort u over de ervaringen.

Technologie en ethiek
12:15 - 13:00
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?
Technologie en ethiek
12:15 - 13:00
Hoe wordt technologie op een verantwoorde manier ingevoerd?

Technologie en ethiek
De ECP-werkgroep technologie en ethiek onder leiding van professor Peter-Paul Verbeek, is aan de slag gegaan met de vraag hoe technologie op een ethisch verantwoorde manier kan worden ingevoerd. Peter-Paul Verbeek gebruikte daarvoor de term ‘begeleidingsethiek’.

In deze sessie legt Peter-Paul Verbeek het concept van de begeleidingsethiek uit en die door andere sprekers aan de hand van maatschappelijke voorbeelden verder wordt toegelicht.

Hacken: hot, cool en strafbaar
14:00 - 14:45
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?
Hacken: hot, cool en strafbaar
14:00 - 14:45
Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan?

Hacken: hot, cool en strafbaar
Uitproberen of een systeem te kraken is, of je een fout of lek kunt vinden waardoor je kunt binnendringen in het netwerk en/of de computers van bedrijven of scholen. Hacken is spannend, hot en cool maar…. het kan ook strafbaar zijn!

Hoe stimuleren we het digitale talent van deze jongeren en helpen we hen tegelijkertijd niet over de schreef te gaan? Want de arbeidsmarkt zit te springen om cybersecurityspecialisten, zonder strafblad. In deze sessie praten we over deze kwestie verder met hackers, experts, bedrijven en met u!

Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
15:00 - 15:45
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure
15:00 - 15:45
Interoperabiliteit: kennisdeling tussen care en cure

Volgt binnenkort.

Zaal 5
Zaal 5
Te mooi om waar te zijn
11:15 - 12:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops
Te mooi om waar te zijn
11:15 - 12:00
In deze sessie gaan we in gesprek hoe we de strijd aan kunnen gaan tegen fake webshops

Te mooi om waar te zijn..... de strijd tegen fake webshops
Het is een veelvoorkomend en wereldwijd probleem. Consumenten bestellen schoenen of kledingstukken via een webshop en ontvangen vervolgens helemaal niets of een namaak-product uit China. Helaas gebeurt dit ook onder het .nl-domein.
Malafide webshops tasten de reputatie van het sterke en veilige Nederlandse domein aan. Daarom zetten wij ons ook in om dit soort internetcriminaliteit te bestrijden. Tijdens de sessie komen vragen aan bod als ‘Hoe herken je een fake webshop? Hoeveel fake webshops zijn er eigenlijk? En wat gebeurt er nadat een fake webshop is gedetecteerd?' Ook geven we een inkijkje hoe onze researchafdeling SIDN labs malafide webshops binnen het .nl-domein nog sneller identificeert.

Trends in internetgebruik bij de overheid
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.
Trends in internetgebruik bij de overheid
12:15 - 13:00
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Responsible AI
14:00 - 14:45
Volgt binnenkort.
Responsible AI
14:00 - 14:45
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Future internet
15:00 - 15:45
Volgt binnenkort.
Future internet
15:00 - 15:45
Volgt binnenkort.

Volgt binnenkort.

Zaal 6
Zaal 6
Ethics-by-design
11:15 - 12:00
In deze sessie bekijken we in hoeverre ethics-by-design kan helpen bij het oplossen van dilemma's die de verdergaande digitalisering met zich meebrengt.
Ethics-by-design
11:15 - 12:00
In deze sessie bekijken we in hoeverre ethics-by-design kan helpen bij het oplossen van dilemma's die de verdergaande digitalisering met zich meebrengt.
vertrouwen

Ethics-by-design
Maatschappelijke problemen vinden steeds vaker digitale oplossingen. Tegelijkertijd brengen verdergaande digitalisering en technologische ontwikkeling ook ethische dilemma’s met zich mee. Vragen over de gevolgen voor privacy, de omgang met big data, aansprakelijkheid etc. nemen hand over hand toe. Veiligheid, comfort en privacy worden vaak gezien als tegenstrijdigheden. In deze sessie bekijken we in hoeverre ethics-by-design ons kan helpen met deze dilemma’s.

Agenda
11.15 - 11.20 uur - Welkomstwoord door moderator Daniël Tijink (ECP)

11.20 - 11.30 uur - Olof van Winden (TodaysArt)
Todays Ideas for Tomorrows Culture
Een verhaal over technologie, creativiteit, ethiek en ideeën.

11.30-11.40 uur - Lotte de Bruijn (Nederland ICT)
Privacy en design bij ICT-bedrijven
Je kunt ICT-ers zien als de ontwerpers van de informatiesamenleving. Ontwerpen, vindingen die allerlei ethische vragen oproepen. (Hoe) kun je ethiek meenemen bij het ontwerpen van ethics-by-design?

11.40-11.50 uur - Leanne Wijnsma (Smell of Data)
Smell of Data
Vroeger gebruikten we onze neus voor het jagen en verzamelen. Maar sinds het jagen en verzamelen is verplaatst naar de online omgeving, is er geen neus meer die ons waarschuwt voor de gevaren die op de loer liggen in de online wildernis. De Smell of Data is een nieuwe geur die internetgebruikers op instinctieve wijze waarschuwt wanneer hun persoonlijke apparaten data lekken. Op de expositie van het Jaarcongres laat Leanne u de geur van (online) datalekken ruiken.

11.50-12.00 uur - Discussie

Partnering Trust
11:15 - 12:00
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?
Partnering Trust
11:15 - 12:00
Wat is de betekenis van Partnering Trust voor online dienstverleners?

<Partnering Trust: “Strengthening Cybersecurity in the modern Digital Economy”
Het kabinet heeft met haar digitale agenda, de nationale cybersecurity agenda en de roadmap “Veilige hard- en software” de toon gezet: de ambitie is om online toepassingen zoals het Internet of things, veel veiliger te maken. Maar de materie is complex. Er is een oerwoud aan certificeringen en keurmerken, waardoor het voor afnemers van producten of diensten niet altijd gemakkelijk is om te beoordelen of de aanbieder wel voldoende heeft geregeld op het gebied van cybersecurity of privacy. Bovendien staan moderne online toepassingen niet op zichzelf. Ze worden samengesteld uit allerlei hardware, software, data en diensten van verschillende nationale en internationale leveranciers.

Werkbaar perspectief Het project Partnering trust, onderdeel van de roadmap veilige hard-en software, zet in op deze problematiek door een werkbaar perspectief te bieden voor de veiligheid in complexe ketens. Door inzet op standaardisering van “assurance”, van normenkaders voor software, hardware en diensten, door betere herbruikbaarheid van certificeringen, en last nut not least door harmonisatie en samenwerking in Europees verband, komt er duidelijkheid voor afnemers en vermindert de regeldruk voor leveranciers.

Tijdens het Jaarcongres ECP geeft Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, inzicht in de achtergronden en ambities van het project en vertellen enkele experts over de toepassing van Partnering trust in complexe online dienstverlening.

Agile Secure Software
12:15 - 13:00
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.
Agile Secure Software
12:15 - 13:00
Hoe kun je het gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt.

Agile Secure Software Publicering van het praatpapier “Agile Secure Software Development”.
Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar: wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn. En wat betekent veiligheid voor een organisatie? Bepalen wat voldoende veilig is, is een continue afwegingen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt. Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn.

Volgt binnenkort
14:00 - 14:45
Volgt binnenkort
14:00 - 14:45
trend

Volgt binnenkort
15:00 - 15:45
Volgt binnenkort
15:00 - 15:45
trend

09:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00