Larissa Zegveld


“We leven in een informatiesamenleving, maar hebben nog een weg te gaan naar een goed geïnformeerde samenleving”

Larissa Zegveld is algemeen directeur van Wigo4it, de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. Begin dit jaar werd zij benoemd tot voorzitter van het Forum voor Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren. Ook is zij ambassadeur bij Gebruiker Centraal en Oefenen.nl.

Jaarcongres ECP

Vaak horen we dat digitalisering een risico van uitsluiting met zich meebrengt voor groepen van de bevolking. Maar digitalisering biedt ook kansen voor inclusie. Gaan we die kansen ook pakken? Wat is daarvoor nodig? Wat verwachten we van de overheid? En introduceert de digitalisering ook nieuwe risico’s van uitsluiting? Tijdens de plenaire opening van het jaarcongres zal Zegveld spreken over een ‘Informatiesamenleving voor iedereen’ en spreekt ze tijdens de sessie ‘Dialoogcafé – Digitale balans in een inclusieve samenleving’.