Kees Teszelszky


“Oog voor de actuele betekenis van het digitaal geboren verleden.”

Dr. Kees Teszelszky is conservator digitale collecties bij de Koninklijke Bibliotheek. Samen met zijn collega’s van de afdeling collecties houdt hij zich bezig met de selectie, opslag en beschikbaarstelling van born digital-bronnen, in het bijzonder websites, online nieuws, e-books en in de toekomst met social media. Daarnaast is hij een enthousiast webarcheoloog en doet projecten als het in kaart brengen van het Friese webdomein, het Nederlandse nationale webdomein, de Nederlandse blogosfeer en Nederlandse webincunabelen* zoals de homepages van provider XS4ALL uit de jaren negentig.

* Incunabel of wiegendruk is de naam die men is gaan geven aan de eerste gedrukte boeken met losse letters (https://www.encyclo.nl/begrip/incunabel).

Jaarcongres ECP

De Koninklijke Bibliotheek bewaart een selectie van websites van het Nederlandse nationale webdomein. Maar wat is dit domein, waarom moeten we dat bewaren en wat is het nut van dit digitaal geboren erfgoed voor de toekomst? Deze onderwerpen behandelt Kees Teszelszky tijdens de plenaire opening.