Kees Stuurman


“AI is ‘high tech’ maar vooral van en voor mensen. Daarom is ook de relatie met mensenrechten essentieel.”

Kees Stuurman is hoogleraar ‘Normering van informatietechnologie’ aan de Tilburg Law School en Legal Director bij Considerati. Daarnaast is hij werkzaam als arbiter, mediator en onafhankelijk adviseur. Stuurman heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring als advocaat en juridisch adviseur. Hij is gespecialiseerd in IT-contracten (cloud, IT-projecten) en ICT-gerelateerde wet- en regelgeving op onder meer het terrein van privacy, cloud  computing, e-commerce (elektronisch contracteren, de elektronische handtekening), Artificial Intelligence, IT-governance en IT-beveiliging. Stuurman is voorts werkzaam op het terrein van zelfregulering (normalisatie, certificatie, gedragscodes) en is voorzitter van de AI-werkgroep van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en medeauteur van de ECP Artificial Intelligence Impact Assessment.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Stuurman spreken tijdens de sessie ‘Versterken ethische kaders voor AI (mensen)rechten?’.