John Kootstra


John Kootstra werkt als internationaal coördinator bij de beleidsdirectie Digitale Overheid i.o. op ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich bezig met afstemming van Europees en nationaal beleid. Kootstra neemt deel in verschillende Europese expertgroepen en programma’s, zoals het Europese actieplan en ISA². Hij is ook betrokken bij OESO-werk aan digitale overheid. Kootstra begon zijn professionele carrière als onderzoeker bij de B&A Groep in Den Haag. Hij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Kootstra spreken tijdens de sessie ‘eGovernment Benchmark’.