Joeri Hazelaar


Joeri Hazelaar is sinds 2 jaar lid en voorzitter van de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek bij de gemeente Amersfoort.

Joeri spreekt tijdens de sessie Waardengedreven dialogen over digitalisering voor BZK en burger op het ECP Jaarfestival.