Jochem de Groot


“De impact van technologie op democratieën, samenlevingen en onze wereld als geheel vraagt een veel actievere rol van alle betrokken partijen: van bedrijven om verantwoord en ethisch te innoveren, van politici om duidelijke kaders te stellen, en van overheden om waar nodig te reguleren en te handhaven.”

Jochem de Groot is Directeur Corporate Affairs voor Microsoft in Nederland. Hij is het eerste aanspreekpunt voor Microsoft in parlement en overheid over onderwerpen op het snijvlak van politiek, beleid, wet- en regelgeving en technologie. De Groot vertegenwoordigt Microsoft eveneens internationaal op onderwerpen die raken aan internetgovernance, normen in cyberspace, mensenrechten en AI. Hij werkte in het verleden als beleidsadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van internetvrijheid en de oprichting van de Freedom Online Coalition. Daarvoor was hij medewerker en adviseur van liberale politici in Londen, Washington DC en de Tweede Kamer.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is De Groot panellid van het ‘Politiek Café – De complexiteit van internetgovernance’.