Jenya Krul


“In het coronatijdperk is de urgentie nog sterker aanwezig om bij te dragen aan een groeiend moreel kader en dat betekent dat er bewust aandacht moet worden geschonken aan het leren denken over ethiek in relatie tot technologie.”

Oud-leerkracht Primair onderwijs die gekenmerkt wordt door een vernieuwende kijk op het onderwijs. Sinds 2014 werkzaam als programma manager innovatie & educatie Stichting FutureNL. O.a. het ontwikkelen van visie op onderwijs, curriculum en leerlijnen. Het ontwikkelen van lesmateriaal waarin digitale vaardigheden, technologie & ethiek centraal staan.