Indra Henneman


“Data delen is nooit een doel op zich.”

Indra Hennemans gehele werkende leven staat in het teken van het leggen van verbinding tussen opgaven in het maatschappelijk veld naar informatievoorziening en ICT. In alle functies die hij heeft vervuld, heeft hij zich vastgebeten in maatschappelijke of politiek bestuurlijke uitdagingen in een pluriform veld van belanghebbende partijen. Meestal als projectleider, maar ook als adviseur, heeft Henneman daarin oplossingen weten te realiseren met inzet van centrale IT voorzieningen of gegevensuitwisseling. Hij krijgt energie van het puzzelen op complexe vraagstukken, de zoektocht naar gezamenlijke belangen van partijen, evenals de realisatie van praktische oplossingen met een innovatief karakter waarvoor draagvlak gevonden en/ of georganiseerd moet worden. De laatste jaren vooral in gemeentelijk of zorgdomein verschillende afsprakenstelsels en standaarden gerealiseerd voor het delen van data tussen organisaties of met de burger en zijn digitale toepassingen.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Indra Henneman spreken tijdens de sessie ‘Data Delen‘.