Freeke Heijman


“Quantumtechnologie biedt kansen aan tal van economische en maatschappelijke domeinen, en Nederland speelt in de voorhoede!”

Freeke Heijman is directeur strategische ontwikkeling bij QuTech in Delft en speciaal adviseur van de minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid over quantumtechnologie. In dit kader is zij verantwoordelijk voor het Nederlandse nationale beleid en investeringen in quantumtechnologie, internationale samenwerkingsverbanden zoals de deelname van Nederland aan het EU-vlaggenschip en de ontwikkeling van het Delftse Quantum Campus ecosysteem. Zij is een 50-50 liaison tussen het ministerie en het QuTech Center en vertegenwoordigt Nederland in Europese commissies zoals de FET Flagship Board of Funders. Zij heeft ruime ervaring in Europees en nationaal ruimtevaart-, industrie- en innovatiebeleid, onder andere in de rol van hoofd van een eenheid. Ze studeerde in 1999 af aan de afdeling Policy Analysis en Systems Engineering van de TU Delft en begon haar carrière bij KPN Research. Haar passie is het stimuleren van innovatie op het kruispunt van de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Heijman spreken tijdens de sessie ‘Quantum en encryptie, uitdagingen en aandachtspunten’.