Floor Jas


“Inzet van open standaarden en slimme samenwerking hebben studenten en onderzoekers wereldwijde veilige toegang tot diensten als eduroam gebracht en zijn ook de sleutel tot succes voor nieuwe uitdagingen zoals de flexibilisering van het onderwijs en open science.”

Floor Jas is als plaatsvervangend directeur werkzaam bij SURF. In de coöperatie SURF werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen aan ICT-voorzieningen en -innovatie om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Floor houdt zich de afgelopen jaren bij SURF vooral bezig met vraagstukken rondom identity management, security, privacy en internationale samenwerking. Naast haar werk bij SURF is Floor lid van Forum Standaardisatie.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is Jas panellid tijdens het ‘Politiek Café – De complexiteit van internetgovernance’.