Elsbeth van den Hazel


“Het is belangrijk dat we het publieke debat voeren over de inzet en regulering van AI. Vooral als het gaat om publieke waarden als gelijkheid, solidariteit en transparantie moet dit debat breed gevoerd worden.”

Elsbeth van den Hazel is één van de deelnemers van de Nationale DenkTank 2019. Met negentien andere jongeren denkt zij vier maanden na over hoe Nederland een digitale samenleving wordt die eerlijk, weerbaar, inclusief en gezond is. Daarnaast volgt ze de master Religie en Samenleving aan Universiteit Utrecht. Bij dezelfde universiteit heeft ze al de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij afgerond. Afgelopen twee jaar was ze onderdeel van het landelijke bestuur van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Hier bekleedde ze de functies van vicevoorzitter en bestuurslid Lokaal.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is Van den Hazel panellid bij het ‘Politiek Café – Artificial Intelligence’.