Corinne Cath-Speth


“Enkel vertrouwen op vrijwillige ethische kaders voor het reguleren van de maatschappelijk impact van Artificial Intelligence betekent dat we onszelf bij voorbaat te kort doen.”

Corinne Cath-Speth is een PhD student aan het Oxford Internet Instituut en het Alan Turing Instituut voor data science en Artificial Intelligence (AI) in London. Haar promotieonderzoek kijkt naar hoe maatschappelijke organisaties, voornamelijk mensenrechten Ngo’s, hun werk aanpassen aan het digitale tijdperk. In die hoedanigheid heeft ze ook geschreven over de impact van artificial intelligence op mensenrechten en de inherente beperkingen van “ethical frameworks” als een raamwerk voor AI governance.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Corinne Cath-Speth remote spreken tijdens de sessie ‘Hoe ethische kaders en (mensen)rechten elkaar versterken‘.