Bruno Verdam


Digitalisering moet in de eerste plaats ondersteunend zijn aan de mens. Ik denk vandaag graag mee over het waarborgen van dat uitgangspunt.”

Bruno Verdam is deelnemer van de Nationale DenkTank 2019,  een denktank met jonge academici die jaarlijks georganiseerd wordt om een brug te slaan tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en de filantropie – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. Dit jaar werkt de Nationale DenkTank aan het gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief maken van de digitale samenleving. Bruno studeerde rechtsfilosofie en aansprakelijkheidsrecht aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Oxford en begint binnenkort in Utrecht aan een PhD-traject.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is Verdam panellid van het ‘Dialoogcafé – Digitale balans in een inclusieve samenleving’.