Annemarie Wennekers


Annemarie Wennekers heeft een achtergrond in de sociale- en gedragswetenschappen. Ze is in 2013 gepromoveerd in de sociale psychologie en sinds 2015 als onderzoeker werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Haar onderzoek bij het SCP richt zich op de rol van media en technologie in het dagelijks leven van mensen, zoals de publicaties Nederlanders en nieuws: Gebruik van nieuwsmedia via oude en nieuwe kanalen (2017) en Lees:Tijd – Lezen in Nederland (2018). In de afgelopen twee jaar was ze projectleider van De sociale staat van Nederland, een publicatiereeks waarin het SCP volgt hoe de kwaliteit van leven in Nederland zich ontwikkelt in een veranderende samenleving. Sinds oktober 2019 is ze bij het SCP programmaleider van Waarden en Zingeving; een programma dat zich richt op onderzoek naar waarden, normen en opinies.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Wennekers spreken tijdens het ‘Dialoogcafé – Digitale balans in een inclusieve samenleving’.