Andrea Evers


“Alleen door co-creatie en het optimaal betrekken van alle stakeholders zal AI echt een verschil kunnen maken voor de gezondheid en het welzijn van alle burgers.”

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor de Leiden-Delft-Rotterdam alliantie trekt ze tevens het thema Health & Well-being binnen het VSNU programma Digital Society. Ook is ze projectleider van het nationale Benefit consortium voor gezond leven lang volhouden (Zon-MW en Hartstichting). Het doel van de Programmalijn Gezondheid & Welzijn is om te bepalen hoe technologie een langer en gezonder leven kan genereren.