10-07-2017

Samenwerkingsverbanden cybersecurity

In deze mindmap staan de belangrijkste samenwerkingsverbanden weergeven in het cybersecurity landschap. Er is hierbij gekeken naar de concrete bijdragen/verbanden die organisaties en bedrijven daaraan geven. In het midden (in het blauw) staan de grote samenwerkingsverbanden. Dit zijn de SOC’s/CSERT’S, ISAC’s, FI-ISAC, Platform Internet Veiligheid, Cyber Security Academy, Z-CERT en de ISAC voor de cluster in Eindhoven.

Click on the button to load the content from www.mindmeister.com.

Load content

  Boven de samenwerkingsverbanden staat een tab met publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). Omdat er veel organisaties zijn die meedoen aan een publiek-private samenwerking, is  ervoor gekozen om er een aparte tab van te maken, zodat vanuit alle organisaties die meedoen, een lijn loopt richting de PPS. Aan de linkerkant van de mindmap, dus links van de samenwerkingsverbanden, staan alle overheidsorganisaties (publieke partijen) weergeven. Aan de rechterkant staan organisaties uit het bedrijfsleven (private partijen). Sommige van deze private partijen maken deel uit van zogeheten vitale sectoren. In deze mindmap worden de volgende vitale sectoren weergeven: Telecom, Financiële instanties, Verzekeraars, Zorg, Multinationals en Haven. De vitale sectoren zijn aangegeven met de nummers 2 t/m 7. Linksonder staan de belangrijkste gemeentelijke overheidsorganisaties en rechts onderin staan de belangrijkste kennis- en onderzoeksinstellingen (TNO, De Haagse Hogeschool, TU Delft en Universiteit Leiden). Vanuit de organisaties of bedrijven worden er lijnen naar de samenwerkingsverbanden die in het midden staan weergeven. Er zijn ook een aantal lijnen die niet richting de samenwerkingsverbanden gaan; dan gaat het om belangrijke (onderlinge) samenwerkingen, bij voorbeeld binnen de overheid. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het Ministerie van Economische zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hun onderlinge lijnen gaan richting het Cyber Secure MKB waar zij samen aan werken. Wat misschien opvalt is dat de ISAC (Eindhoven) slechts 1 lijn heeft lopen naar Philips. Dit komt omdat de ISAC nog in ontwikkeling is; officieel bestaat hij nog niet, maar hij gaat er wel komen. Deze ISAC is bestemd voor het bedrijvencluster in Eindhoven, vooral omdat daar veel high-tech organisaties gevestigd zijn.