23-06-2016

Samenwerkingsverband P@CT voor cybersecurity in mbo van start

In totaal wordt de komende vier jaar 1,5 miljoen euro geïnvesteerd waarvan 1 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag wordt opgebracht en 0,5 miljoen door het ministerie wordt verstrekt.

P@ct richt zich vooral op het mbo en zal integraal deel uit gaan maken van de krachtige infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie die het fundament vormt voor cybersecurity in de Haagse regio. Daar waar de Cyber Security Academy en het Centre of Expertise Cyber Security (De Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs, vormt P@CT de missing link naar mbo.

Ambitie

De ambitie is drieledig:

  1. Het gezamenlijk realiseren van een goede aansluiting van het mbo-cybersecurity richting de arbeidsmarkt en een goede aansluiting in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo.
  2. Voorts het samenwerken aan een leven lang leren voor werknemers, noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen in cybersecurity.
  3. Tot slot brengt men innovaties aan door nauwe interactie tussen onderwijs en praktijk/werkveld op aspecten van leren, doceren en werken.

Binnen P@ct, Partners in @ction for Cyber Talent, werkt een enorm aantal organisaties samen: penvoerder ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud, De Haagse Hogeschool en haar Centre of Expertise voor Cybersecurity en het Voortgezet Onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland). De topsector dutch digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen het initiatief. Zie ook www.cyberpact.nl.

Tijdens de kickoff, gehouden bij de The Hague Security Delta, HSD, waren ruim 60 mensen aanwezig en werden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Er was een keynote van mevrouw drs. E. Van den Heuvel van de Cyber Security Raad over het belang van goed mbo-onderwijs op het gebied van cybersecurity. Vertegenwoordigers van de partners gaven aan graag samen te willen werken om:

  • Samen kennis te ontwikkelen;
  • Samen onderwijs te ontwerpen;
  • Samen onderwijs te realiseren;
  • Samen jongeren enthousiast te maken.

P@CT gaat in Haaglanden werknemers met kennis en vaardigheden van cybersecurity opleveren. 

Actieplan Human Capital

P@CT is een van de regionale initiatieven die ondersteund worden door de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) van Team ICT. De HCA ICT is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Doel van de HCA is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod en het bevorderen van een Leven Lang Leren. Een van de actielijnen om resultaat te behalen, is het ondersteunen en verder opschalen van regionale initiatieven zoals P@CT. Kijk ook op www.dutchdigitaldelta.nl