02-07-2018

Rob van Gijzel over de Dutch Blockchain Coalition

Voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Tweede Kamerlid Rob van Gijzel is sinds april 2018 ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). De missie van de ambassadeur is de DBC goed te vertegenwoordigen richting overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. “Het is belangrijk dat de inbedding van een technologie als blockchain goed begeleid wordt. Daar heb je een brede groep van mensen voor nodig die beseffen wat de technologie economisch en maatschappelijk teweeg gaat brengen.” Namens de DBC is van Gijzel in gesprek met de top van diverse ministeries om belangrijke onderwerpen rondom de blockchain-technologieën, die noodzakelijk zijn voor verantwoorde en maatschappelijke acceptatie, te bespreken. Tevens gaat hij op top-niveau (‘board-level-engagement’) in gesprek met het bedrijfsleven om boven water te krijgen wat er voor hun van belang is op het gebied van blockchain. Wat is de DBC? De Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat samenwerkingsverband (pps) waar een brede groep van commerciële bedrijven, ministeries, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en (publieke) belangenorganisaties gezamenlijk en open source werken aan het scheppen van de juiste voorwaarden voor veilige en betrouwbare blockchainontwikkeling en implementatie. De focus van de coalitie ligt op het goed regelen van de fundamenten van blockchain. De DBC werkt met drie actielijnen: Het ontwikkelen van bouwblokken voor de digitale identiteit; het realiseren van condities voor het benutten van blockchain; het vormgeven en implementeren van een blockchain human capital agenda. ECP is één van de founding partners van de DBC en neemt als kernpartner deel aan de coalitie. Als neutrale partij heeft ECP een verbindende rol tussen de overige partners in deze pps. Rob van Gijzel op het Jaarcongres ECP Tijdens de plenaire afsluiting geeft Rob van Gijzel een presentatie over de Dutch Blockchain Coalition.   Foto: Roy Borghouts Fotografie