16-09-2011

Reactie ECP-EPN op Miljoenennota 2012

Het platform ECP-EPN juicht toe dat in de Miljoenennota 2012 meer middelen voor innovatie zijn uitgetrokken. Studies tonen aan dat  investeringen hierin de economische groei stimuleren.  Wel betreurt het platform dat daarbij de toepassing van informatie- en communicatietechnologie als sleuteltechnologie onvoldoende aandacht krijgt.

 

Investeren in ICT en innovatie
De druk op onze concurrentiekracht door opkomende economieën en de westerse demografische veranderingen (vergrijzing) moet naar de mening van ECP-EPN worden gecompenseerd door productiviteitsgroei en bekend is dat meer dan de helft van die groei in de afgelopen jaren is terug te voeren op toepassing van ICT.

 

Publiekprivate samenwerking
Het kabinet schrijft te werken aan gezonde overheidsfinanciën en versterking van de economie, cruciaal voor het behoud van onze toekomstige welvaart. Daarbij maakt het kabinet “een overtuigde keuze voor een compacte en meer doelmatige overheid en meer ruimte voor een krachtige private sector”, valt te lezen in de Miljoenennota. ECP-EPN onderschrijft dat daarvoor de kennissector meer moet gaan samenwerken met het bedrijfsleven en dat focus op de negen topsectoren van belang is. Het platform pleit ervoor dat in deze sectoren het bevorderen van de toepassing van ICT voor innovatie een integraal onderdeel van het beleid gaat uitmaken.

 

E-skills cruciaal
ECP-EPN onderstreept dat het van groot belang is dat komend jaar veel aandacht wordt besteed aan generieke factoren die de toepassing van ICT remmen. Denk aan een tekort aan IT-professionals, problemen op het vlak van privacy en veiligheid van internet (zoals onlangs nog pijnlijk aan het licht kwam tijdens de Diginotar-affaire) en het goed kunnen uitwisselen van gegevens (interoperabiliteit dankzij standaarden). Als zaken op deze gebieden onvoldoende op orde zijn is het niet mogelijk maximale productiviteitswinst en economische groei te realiseren.

 

Kleine, slagvaardige overheid
De miljoenennota benadrukt het belang van een kleinere slagvaardige overheid. Naar de mening van ECP-EPN speelt ICT een cruciale rol in de realisatie. Daarvoor is verder zeker minstens zo belangrijk de publiekprivate afstemming tussen actoren, waaronder overheden, bedrijfsleven, financieel en fiscaal dienstverleners, standaardisatieorganen, en de betrokken ICT-dienstverleners.