Groeiend tekort ICT-professionals: op te lossen door investering regionale initiatieven

  • webinar

Nederland kent nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. Er was al een groot tekort aan mensen voor ICT-beroepen en de coronacrisis heeft de vraag naar digitale diensten alleen maar doen toenemen. Om iedereen mee te kunnen laten komen kunnen we gebruik maken van wat we nu leren uit arbeidsmarktinformatie en succesvolle initiatieven. Nederland heeft meer digitaal vaardigen en ICT-geschoolden nodig om veilig, goed en effectief te blijven werken. De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) heeft een plan gemaakt om, door het opschalen van regionale initiatieven, meer dan 36.000 extra mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken. Tijdens dit webinar bespreken we dit plan met een aantal belangrijke partners/initiatiefnemers.

Datum: donderdag 19 november
Tijd: 14.00-14.45 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.