Cybersecurity Alliantie: de grote online cyber-crisis-drill 2.0

  • livestream

Afgelopen september is de achterban van het Platform voor Informatie Beveiliging (PvIB) enthousiast gemaakt voor een grote online cyber-crisis-drill. Dat bleek zo’n daverend succes, dat de Cybersecurity Alliantie graag voor een 2.0-versie gaat: het online simuleren van een cybersecuritycrisis, met een nieuw scenario en een nieuw crisisteam!

Datum: woensdag 18 november
Tijd: 13.30 – 15.30 uur

De Oefening: online Cyber-Crisis-Drill 2.0

Een cybersecuritycrisis wordt gesimuleerd en een ervaren crisisteam gaat dit, onder leiding van de onvolprezen Chris van ’t Hof, managen. Hierbij worden ze geconfronteerd met realistische uitdagingen die tijdens een echte crisis te verwachten zijn. Dit crisisteam zit in een studio en weet nog helemaal niets van de crisis die zich gaat ontvouwen. Gedurende de crisis worden de online deelnemers ook uitgedaagd mee te doen en keuzes te maken door het beantwoorden van polls waarvan de uitslag wordt meegenomen door het crisisteam in de bestrijding van de crisis.

Waarom oefenen?

Cyberincidenten vormen een steeds grotere bedreiging voor overheden, bedrijven en burgers. Dit blijkt onder andere uit Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) 2020. Ook stonden het afgelopen jaar een aantal cybersecurity-incidenten in de spotlight, waaronder de hack bij de Universiteit Maastricht, de cyberaanval op het MC Leeuwarden en de issues rondom de Citrix-servers.

In de huidige situatie, waar ook meer mensen thuiswerken, misbruiken cybercriminelen de wereldwijde coronapandemie, waarbij de COVID-19-cyberaanvallen – via phishingmails – een goed voorbeeld zijn van social engineering. Cybercriminelen weten dat mensen op zoek zijn naar veiligheidsinformatie en zijn daardoor eerder geneigd om te klikken op mogelijk schadelijke links of om bijlagen te downloaden. Of berichten lijken te komen van het management, maar zijn bedoeld om inloggegevens te ontfutselen.

Om digitale aanvallen het hoofd te bieden en veilig handelen te stimuleren is het van belang dat bestuurders, managers, medewerkers maar ook thuisgebruikers zich bewust zijn van de digitale dreigingen. Daarnaast moet men begrijpen wat hun eigen rol is, wat de risico’s en consequenties zijn van het eigen handelen en de daarmee samenhangende (bedrijfs)risico’s.

Door een crisissituatie na te spelen, weet je snel en effectief te handelen bij een daadwerkelijk incident en weet je elkaar beter te vinden als het mis gaat. Zowel de interne als de externe samenwerking verbetert door te oefenen.

De Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een weerbaar en digitaal veilig Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de Cybersecurity Alliantie leveren aan de hand van concrete thema’s bijdragen aan het streven naar een weerbaar en digitaal veilig Nederland. Een van de thema’s waar dit jaar aan gewerkt wordt is het thema ‘oefenen’.

Door regelmatig te oefenen kunnen organisaties hun digitale weerbaarheid verhogen. Het verbetert de interne en externe samenwerking en oefenen helpt organisaties om beter voorbereid te zijn op potentiële ontwrichting naar aanleiding van een incident in het digitale domein. De Cybersecurity Alliantie als verbindend netwerk is een bron van kennis en kan helpen om de ambities op oefenen verder vorm te geven. De leden van de Alliantie kunnen elkaar daarnaast ook versterken ten aanzien van het organiseren van hun cyberoefeningen, bijvoorbeeld door gezamenlijk tot inzichten en wellicht tot bruikbare materialen te komen als resultaten van de Alliantie. De verbinding tussen publiek en privaat is daarbij essentieel.

De Cybersecurity Alliantie is aangekondigd in de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). In mei 2018 sloten publieke en private organisaties de intentieverklaring. Onder het credo ‘we sign up for cybersecurity’ verbonden zij zich aan het doel om maatregelen uit de NCSA samen vorm te geven en grote en kleine organisaties te ondersteunen in het vinden van concrete oplossingen voor complexe cybervraagstukken.

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.