Liesbeth Holterman


“Cybersecurity is een kwestie van doen”

Liesbeth Holterman is beleidsadviseur van Cyberveilig Nederland, de cybersecurity branchevereniging. Vanuit Cyberveilig Nederland zet zij zich in om de kennis en kunde van de cybersecurity sector in te zetten om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te vergroten. Liesbeth heeft zich binnen de overheid jarenlang bezig gehouden met vraagstukken rondom de nationale veiligheid. Haar huidige werkzaamheden hangen altijd samen in het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland en het verbeteren van de publiek private samenwerking om dit te bereiken.