16-02-2021

Podcast over waardevolle AI voor gezondheid

Op veel plekken wordt artificiële intelligentie (AI) ingezet om de zorg te innoveren. Hoe handig dit ook kan zijn, hier passen ook ethische afwegingen bij. Want hoe mens- en patiëntgericht is de AI-toepassing eigenlijk? En houden we de controle over zelflerende processen, of werkt de computer volledig zelfstandig? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte hier een podcast over, waar ook de Aanpak begeleidingsethiek aan bod komt.

Deze podcast gaat over de aanpak en handleiding die is ontwikkeld om onderliggende waarden en ethische dilemma’s expliciet mee te nemen bij het ontwikkelen en gebruiken van AI-toepassingen. Alle betrokkenen worden hierin meegenomen, zoals patiënten, zorgverleners, management en (technische) ontwikkelaars. De handelingsopties om de waarden van AI te benaderen komen daarmee allemaal boven tafel.

Zoals ECP’er Daniël Tijink, ontwikkelaar van de Aanpak begeleidingsethiek, in deze podcast zegt: “Mens en technologie zijn veel meer verbonden met elkaar”. In deze podcast spreken ook data-scientist en machine learning-specialist van het Trimbos Instituut Joran Lokkerbol en Nicole van Keulen, verpleegkundig specialist cardiologie bij het LUMC. Zij waren betrokken bij workshops om de toegevoegde waarde van de Aanpak begeleidingsethiek inzichtelijk te maken.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink