30-06-2010

PERSBERICHT: Minister Van der Hoeven neemt jaarlijkse Digital Economy Rankings in ontvangst

Den Haag, 29 juni 2010 – Vandaag heeft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken de wereldwijde ranglijst van internationale concurrentieposities op ICT-gebied in ontvangst genomen. Frans Bentlage, Managing Partner Global Business Services van IBM in de Benelux overhandigde haar de jaarlijkse lijst, Digital Economy Rankings (voorheen E-readiness), die vandaag is gepubliceerd door de Economist Intelligence Unit en IBM.

 

Uit de Ranking blijkt dat Nederland dit jaar de 5e positie bekleedt. Nederland stond vorig jaar op positie 3 en zakt twee plaatsen. Dit komt ondermeer omdat Nederland weliswaar een uitstekend breedbandnetwerk heeft, maar niet het modernste glasvezelnet of 4G mobiele netwerk. Overall is Zweden met een 8,5 de nummer 1 dit jaar. Hekkensluiter met een 3,0 is Azerbeidjaan.

 

Belangrijk resultaat voor Nederland is het behalen van de wereldwijde koppositie (van 3 naar 1) met burgers die vertrouwd zijn met het gebruik van digitale overheidsdiensten. Daarentegen biedt vooral het innovatiebeleid op het gebied van IT ruimte voor verbetering. Dit krijgt net als in 2009 een onvoldoende. Tenslotte is te concluderen dat in vergelijking met andere landen ICT in het reguliere Nederlandse overheidsbeleid (zoals zorg, onderwijs, verkeer) een te kleine rol speelt.

 

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken: “ICT is een belangrijke aanjager van duurzame economische groei. Nederland wil zich daarom blijven verbeteren op het gebied van ICT-toepassingen. Sinds 1 juni 2010 is vijftig miljoen euro gereserveerd voor ICT-innovatie en zijn met de innovatiebox en andere innovatiemaatregelen goede stappen gezet om Nederland aantrekkelijker te maken voor innovatieve investeerders. Deze maatregelen passen binnen de ICT-Agenda 2008-2011 die zich richt op het beter benutten van de bijdrage van ICT aan de economie en de productiviteitsgroei.”

 

Arie van Bellen, directeur ECP-EPN, platform voor de Informatiesamenleving: “Ons land behoort tot de top. We moeten nu vooral de sectoroverschrijdende belemmeringen bij digitalisering wegnemen, in het bijzonder de interoperabiliteit verhogen, zorgen dat de bevolking voldoende digitale vaardigheden en e-skills heeft, en de acceptatie van diensten bevorderen. Daarmee zal Nederland zijn concurrentiekracht versterken.”

 

Frans Bentlage, Managing Partner Global Business Services van IBM in de Benelux: “Nederland staat al tien jaar in de top van de lijst en is een land met een kwalitatief hoogstaande ICT infrastructuur en een IT-overheidsbeleid dat tot de top van de wereld behoort. We zien echter ook dat Aziatische landen als Taiwan, Zuid-Korea en Japan snel klimmen op de ranglijst. Om competitief sterk te blijven op ICT gebied, moet Nederland daarom meer besteden aan ICT in innovatiebeleid en overheidsbeleid in het algemeen én investeren in de nieuwste breedband en mobiele netwerktechnologieën.”

 

Digital Economy Rankings
De Digital Economy Rankings (voorheen E-readiness) wordt jaarlijks gepubliceerd. Het IBM Institute for Business Value en de Economist Intelligent Unit meet aan de hand van bijna 100 kwalitatieve en kwantitatieve criteria de kwaliteit van een ICT infrastructuur in een land, alsmede de kunde van burgers om ICT in hun voordeel te gebruiken. De criteria zijn onderverdeeld in zes aandachtsgebieden: connectiviteit en technologische infrastructuur, bedrijfsomgeving, de mate waarin e-business is geadopteerd door consumenten en bedrijven, overheidsbeleid en -visie, sociale en culturele omgeving en de juridische omgeving.

 

Het rapport kunt u downloaden via: www.eiu.com/sponsor/IBM/Digital_economy_2010