02-07-2018

Partnering Trust: “Strengthening Cybersecurity in the modern Digital Economy”

Het kabinet heeft met haar digitale agenda, de nationale cybersecurity agenda en de roadmap “Veilige hard- en software” de toon gezet: de ambitie is om online toepassingen zoals het Internet of things, veel veiliger te maken. Maar de materie is complex. Er is een oerwoud aan certificeringen en keurmerken, waardoor het voor afnemers van producten of diensten niet altijd gemakkelijk is om te beoordelen of de aanbieder wel voldoende heeft geregeld op het gebied van cybersecurity of privacy. Bovendien staan moderne online toepassingen niet op zichzelf. Ze worden samengesteld uit allerlei hardware, software, data en diensten van verschillende nationale en internationale leveranciers. Werkbaar perspectief Het project Partnering trust, onderdeel van de roadmap veilige hard-en software, zet in op deze problematiek door een werkbaar perspectief te bieden voor de veiligheid in complexe ketens. Door inzet op standaardisering van “assurance”, van normenkaders voor software, hardware en diensten, door betere herbruikbaarheid van certificeringen, en last nut not least door harmonisatie en samenwerking in Europees verband, komt er duidelijkheid voor afnemers en vermindert de regeldruk voor leveranciers. Partnering trust op het Jaarcongres ECP Tijdens het Jaarcongres ECP geeft Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, inzicht in de achtergronden en ambities van het project en vertellen enkele experts over de toepassing van Partnering trust in complexe online dienstverlening. Over Michiel Steltman Michiel Steltman is Directeur van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse Digitale infrastructuur sector, die wordt aangeduid als Nederland’s digitale mainport. In zijn hoedanigheid van spreekbuis van de Nederlandse digitale infrastructuur sector brengt hij diverse thema’s onder de aandacht van overheid, politiek en publiek. Steltman is een digital native met meer dan 30 jaar internationale ervaring in de IT en online industrie. Naast zijn werk voor DINL is hij lid van het Forum Standaardisatie en associate director bij TDShepherd, een corporate finance bedrijf actief in de technologiesector.