29-08-2018

Overheid leert van de platform-economie

Gelooft u ook dat de Nederlandse overheid baat heeft bij een Kennisplatform APIs en dat het platform zich moet inzetten voor een overheidsbrede API strategie om zo de interoperabiliteit, kwaliteit en bruikbaarheid te versterken? Zo ja: onderteken dan het API manifest tijdens de sessie Overheid leert van de platform-economie van Forum Standaardisatie op het Jaarcongres ECP.

Forum Standaardisatie is congrespartner van het Jaarcongres ECP

De overheid is beter verbonden met open standaarden. Forum Standaardisatie stimuleert interoperabiliteit, want dat versterkt de overheid in het bedienen van de samenleving. Dat doet het Forum door aangereikte open standaarden te toetsen, de overheid te ondersteunen met vakkennis en betrokken partijen te verbinden. Zo zijn er jaarlijks de monitor en metingen op het gebied van internetveiligheid. Maar ook inhoudelijke workshops en lezingen. De jarenlange samenwerking met het Jaarcongres ECP bewijst dat dit een goed platform is voor het uitdragen van onze boodschap.