Voordeel lidmaatschap

ECP organiseert diverse keren per jaar (online) bijeenkomsten met en speciaal voor haar deelnemers. Op de agenda staan maatschappelijke thema’s zoals nieuwe technologische ontwikkelingen en het belang ervan voor economie en maatschappij. Als deelnemer ontmoet u goed geïnformeerde, creatieve, innovatieve en betrokken professionals in diverse sectoren om ervaringen en kennis te delen. Bekijk op deze pagina het inschrijfformulier en de tarieven.

Tarieven en inschrijfformulier deelnemerschap ECP

Via onderstaand formulier vindt u de tarieven voor het lidmaatschap en kunt u uw organisatie inschrijven. De jaarlijkse contributie wordt per kalenderjaar betaald en wordt voor het lopende kalenderjaar naar rato berekend. Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk plaats te vinden.

inschrijfformulier deelnemerschap

Tarieven lidmaatschap

In onderstaand overzicht vindt u de tarieven van het lidmaatschap: