Voordeel lidmaatschap

ECP organiseert diverse keren per jaar (online) bijeenkomsten met en speciaal voor haar deelnemers. Op de agenda staan maatschappelijke thema’s zoals nieuwe technologische ontwikkelingen en het belang ervan voor economie en maatschappij. Als deelnemer ontmoet u goed geïnformeerde, creatieve, innovatieve en betrokken professionals in diverse sectoren om ervaringen en kennis te delen.

Wilt u meer weten over deelnemerschap? Stuur dan dit formulier in.

Tarieven deelnemerschap ECP

In onderstaand overzicht vindt u de tarieven van het lidmaatschap

Tarieftabel deelnemers ECP

De jaarlijkse contributie wordt per kalenderjaar betaald en wordt voor het lopende kalenderjaar naar rato bereken. Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk plaats te vinden.

Eerst kennismaken?

Overweegt u deelnemer te worden van ECP? Vul dan onderstaand formulier in. Het formulier bestaat uit een aantal keuzevelden en toont op basis van uw informatie de mogelijkheden. Heeft u liever eerst persoonlijke contact? Neem dan contact op via Sandra.vanArkel{@}ecp.nl.

 • 1

  Type organisatie

 • 2

  Specificatie/ omvang

 • 3

  Type deelname

 • 4

  Uw gegevens

1/4

Type organisatie
U kunt door naar de volgende stap.

Premium deelnemer

Als premium deelnemer werkt u intensief samen aan
het aanjagen van een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.

+ Lees meer over de voordelen

Investering

€ 20.000 per jaar

premium

Reguliere deelnemer

Deelnemers van ECP zorgen voor het brede draagvlak waarbinnen belangrijke
sector overschrijdende thema’s publiekprivaat worden opgepakt.

+ Lees meer over de voordelen

Investering

€ 4.400 per jaar
€ 2.200 per jaar
€ 1.100 per jaar
€ 2.200 per jaar
€ 1.100 per jaar
€ 4.400 per jaar
€ 2.200 per jaar
€ 500 per jaar

regulier