27-11-2018

Ondertekening host agreement EuroDIG 2019 in Den Haag

Op 13 november 2018 heeft de secretaris-generaal van EuroDIG Sandra Hoferichter in het bijzijn van G. Moelker van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het zogenaamde ‘host agreement’ voor de jaarlijkse EuroDIG conferentie getekend. De ondertekening heeft plaatsgevonden op het Internet Governance Forum in Parijs. Hiermee is het officieel! Volgend jaar vindt de conferentie plaats in Den Haag.

EuroDIG

EuroDIG is een multistakeholder platform om verschillende zienswijzen over het internet en de governance (het beheer, beheersing, besturing, en regulering) daarvan uit te wisselen en van elkaar te leren. Het is geen conferentie, maar een dialoog door het hele jaar heen over politiek en digitalisering op Europees niveau, met als hoogtepunt een jaarlijks evenement. Een bottom-up benadering, waarbij best practices met elkaar gedeeld worden.

Planning Meeting

Op 15 januari wordt in Den Haag het draft programma op basis van de ingezonden proposals voor issues met allerlei stakeholders uitgewerkt. U bent van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst deel te nemen en uw mening in te brengen. De registratie voor de zogenaamde “Open Planning Meeting” gaat in december open. Houd voor meer informatie de website van NL IGF of EuroDIG in de gaten.