15-10-2020

Oktober = Europese cybersecuritymaand

Door Marjolijn Bonthuis, ECP-programmamanager Veilig & Vertrouwen 

Het is een traditie aan het worden. In oktober staan we stil bij het belang van cybersecurity. Voor overheid, bedrijfsleven en consument. Het is hét moment om de handen ineen te slaan om heel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.

Op 1 oktober gaf de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, het startsein voor onze nationale campagne Alert online en werden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse cyberbewustzijnsonderzoek. Dit onderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot en daaruit blijkt dat deze driehoek nog niet altijd met elkaar in de pas loopt.

We moeten oefenen!

Om te investeren in intrinsieke motivatie om met name onze houding en gedrag te veranderen (lees: verbeteren) draait het om het goede voorbeeld geven. Om digitale aanvallen het hoofd te kunnen bieden moeten we leren van en ondervinden in de praktijk. We moeten oefenen! Door een crisissituatie na te spelen, weet je snel en effectief te handelen bij een daadwerkelijk incident en weet je elkaar beter te vinden als het mis gaat. Zo kunnen we helder krijgen wat de rolverdeling zou moeten zijn en of er slordigheden of fouten in procedures geslopen zijn.

Grensoverschrijdend

Maar begint cybersecurity niet altijd bij onszelf? De mens is immers de zwakste schakel in de digitale veiligheidsketen. Alert Online heeft daarom een quiz ontwikkeld waarin u zelf uw eigen vaardigheden kunt testen. ECP kijkt naast het nationale perspectief via Alert Online ook naar grensoverschrijdende securityvraagstukken, zoals digitale inmenging in verkiezingen. Zeer actueel met de aankomende presidentsverkiezingen in de VS, maar ook hier in Nederland een belangrijk thema.

Oktober is ook in 2020 een maand, die ondanks de bijzondere tijd en beperkte mogelijkheden, toch bol staat van de activiteiten waaruit blijkt dat we cybersecurity zien als een gedeelde verantwoordelijkheid die ons allemaal aangaat!

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Bonthuis-Krijger