06-09-2017

Nominaties Digital Impact Award 2017 bekend

Rijkswaterstaat, 4Shipping en Parkeagle maken kans op de Digital Impact Award 2017. De award wordt jaarlijks uitgereikt door Nederland ICT en ECP | Platform voor de informatiesamenleving aan een ICT-project of product met impact op de samenleving en de digitale economie. De winnaar van de award wordt bekend gemaakt tijdens de Avond van de Digitale Economie op 14 september. GENOMINEERD ZIJN:

Het datalab van Rijkswaterstaat

Datalabs zijn niet nieuw, maar de jury is te spreken over de manier waarop RWS dit project heeft opgezet. RWS beschikt over een schat aan (historische) data over de gebouwde omgeving in Nederland. Het datalab weet daar slim gebruik van te maken met hele concrete toepassingen. Het draagt daarmee niet alleen bij aan de eigen dienstverlening, maar ook aan innovaties op het gebied van smart cities, smart mobility en smart government. Verder valt het project op door de mate waarin het is verankerd in de organisatie en de hoge mate van samenwerking met externe partners. Alles bij elkaar een uitstekend voorbeeld van succesvolle digitalisering van de overheid.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Het boekingsplatform van 4Shipping

De app van 4shipping brengt vraag en aanbod in de binnenvaart op een overzichtelijke manier bij elkaar. Een toepassing met duidelijke impact die niet zonder ICT mogelijk gemaakt had kunnen worden. 4shipping leidt niet alleen tot lagere transportkosten en meer autonomie voor schippers, het heeft ook een positieve impact op het milieu. De jury ziet het als goed voorbeeld van digitalisering binnen specifieke sectoren die misschien niet altijd even zichtbaar is, maar wel leidt tot significante voordelen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Parkeagle

De sensors van Parkeagle helpen automobilisten een vrije parkeerplek te vinden. Een slimme oplossing voor een heel herkenbaar probleem. De gebruikte sensoren zijn makkelijk te implementeren, zonder noodzaak voor aanvullende infrastructuur. De manier van communiceren tussen de sensoren en het gebruik van 3D-printing om ze te maken verhoogt het innovatieve gehalte. De jury was ook enthousiast over de toepasbaarheid van de oplossing binnen het Smart City concept. Vooral het gebruik van de data uit sensoren als input voor beleid. De toepassing vormt zo een belangrijke schakel in de slimme stad van de toekomst.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video