05-02-2019

Nederlandse ouders worden steeds beter in internetopvoeding

Leidschendam, 5 februari 2019 – Ruim acht op de tien Nederlandse ouders (83%) houden online een oogje in het zeil bij hun tieners, blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland. Zes op de tien ouders (63%) kijken live met hun kinderen mee, gevolgd door het checken van hun mobiele telefoon (52%) en sociale media (50%). Ouders geven vooral aan mee te kijken omdat ze zich zorgen maken over wat hun pubers online tegenkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day die vandaag plaatsvindt. Deze dag staat jaarlijks in het teken van het stimuleren van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders (60%) weet wat hun kinderen online bezighoudt, zij geven aan hier minstens wekelijks met hun kroost over te praten (56%). “We zien dat Nederlandse ouders flinke stappen hebben gezet als het gaat om online opvoeding. Ze weten in vergelijking met een paar jaar terug veel beter welke risico’s hun kinderen online kunnen lopen”, aldus Marjolijn Bonthuis, van Safer Internet Centre Nederland. “Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken. Een kwart van de jongeren (27%) geeft bijvoorbeeld aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen en bijna hetzelfde percentage geeft aan wel eens online gepest te zijn. We willen ouders vooral meegeven alert te blijven op nieuwe online ontwikkelingen, zoals de opkomst van online challenges en dreigbrieven die kinderen via WhatsApp kunnen ontvangen. Als ouders er van op de hoogte zijn, zijn ze een betere gesprekspartner voor hun kinderen en kunnen ze waar nodig anticiperen op vervelende gebeurtenissen.”

Zorgen over online activiteiten jongeren

Ouders zijn het meest bezorgd dat hun kind online content kan tegenkomen waar hij/zij nog niet aan toe is (58%). Ongeveer de helft van de ouders (51%) maakt zich in enige mate zorgen dat hun kinderen online lastig gevallen worden en vier op de tien dat ze gepest worden (44%). Die zorgen zijn terecht, want bij meer dan een vijfde van de tieners is dit één of meerdere keren voorgekomen (respectievelijk 27% en 21%). Het onderzoek laat verder zien dat een derde van de ouders zich enige zorgen maakt over kettingbrieven met dreigementen (33%). Eenzelfde percentage van de jongeren geeft aan minstens één keer een kettingbrief met dreigementen te hebben ontvangen, zoals een dwingend WhatsApp-verzoek om geld over te maken om vervelende gevolgen te voorkomen.

Gamen

Een derde van de ouders (32,4%) maakt zich zorgen om de invloed die games hebben op hun kind, bijvoorbeeld op het gebied van agressie of verslaving. Bijna 40% van de jongeren geeft aan dat hun ouders vinden dat ze te veel gamen. Jongens vinden dat ze aanzienlijk vaker (iets) te veel tijd besteden aan gamen (58% vs. 25%) dan meisjes. Ook vindt 56% van de ouders dat hun zoon of dochter te veel bezig is met hun mobiele telefoon.

Meisjes versus jongens

Meisjes hebben vaker dan jongens last van online zaken die niet door de beugel kunnen. Op alle vlakken – kettingbrieven met dreigementen (41% vs. 24%), lastig gevallen worden (32% vs. 21%), pesten (25% vs. 16%), content waarvan je schrikt (38% vs. 24%) – liggen meisjes meer onder vuur. Wat verder opvalt is dat de helft van de jongeren (50%) aangeeft meestal direct op een berichtje te willen reageren. Om geen bericht te hoeven missen, zorgen drie op de acht Nederlandse tieners (36%) er bovendien voor dat ze altijd internetverbinding hebben.

Over het onderzoek

In het kader van de Safer Internet Day is een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse jongeren en hun ouders ten aanzien van hun mobiele – en internetgebruik. Aan het onderzoek hebben 1.085 ouders van kinderen van 12 t/m 17 jaar deelgenomen en 1.025 jongeren van 12 t/m 17 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, een partnerschap tussen drie partijen: ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (met de website Veiliginternetten.nl), het Expertisebureau Online Kindermisbruik en Mediawijzer.net. Bekijk hier de highlights van het onderzoek.

Over Safer Internet Day

Op 5 februari 2019 is het Safer Internet Day. De Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt in meer dan 100 landen wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren. Klik hier voor meer informatie over de Safer Internet Day.

Publiciteit

Het onderzoek werd massaal opgepakt in de media: artikelen in de grote landelijke dagbladen zoals AD, Trouw, Volkskrant, NRC. Ook werd het onderzoek herhaaldelijk genoemd op het NOS-journaal. Daarnaast werden woordvoerders van Safer Internet Centre geïnterviewd voor Hart van Nederland en RTL Late Night. We zijn blij dat mediaopvoeding op deze manier zo veel aandacht heeft gekregen. Andere relevante websites over het onderwerp zijn www.meldknop.nl, www.veiliginternetten.nl, www.betterinternetforkids.eu, www.helpwanted.nl, www.mediawijzer.net  en www.mediawijsheid.nl.