17-03-2021

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat premium deelnemer ECP: "Door deelname ECP beter begrijpen wat buiten het mobiliteitsysteem gebeurt"

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet zich continu in voor een bereikbaar, veilig en duurzaam Nederland. Een belangrijk onderwerp voor het ministerie is het verkennen van de mogelijkheden om met behulp van data tot een meer optimaal (efficiënter, doelmatiger en duurzamer) gebruik van de Nederlandse weg, water, spoor en lucht infrastructuur te komen. Moderne technieken kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. De nieuwe aanpak voor bereikbaarheid moet ons land ook in de toekomst bereikbaar houden.

Binnen I&W verkent het programma Mobility as a Service (MaaS) in een publiek private samenwerking met regio’s en bouwers van geïntegreerde apps waarmee reizen gepland, geboekt en betaald kunnen worden allerlei aspecten van deze vraagstukken. Het doel van MaaS is enerzijds betere dienstverlening voor de reiziger te bewerkstelligen en anderzijds meer grip te krijgen op het totaalsysteem van mobiliteit door de overheid. Dit in nauwe samenwerking met de mobiliteitsmarkt. Data uitwisseling tussen partijen vormt de kern van dit ecosysteem.

“Wij hopen door ons lidmaatschap aan ECP nog beter te begrijpen wat er ook buiten het mobiliteitsysteem allemaal gebeurt. Zowel op technisch vlak maar ook op het gebied van governance. Ons ideaalbeeld is te komen tot een soort realtime mobiliteitcentrale waarin geoptimaliseerd wordt op beleidsdoelen als leefbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en inclusie. Daarbij willen we zo min mogelijk het wiel zelf hoeven uitvinden: vandaar onze aansluiting bij ECP” – Eric Mink, programmamanager MaaS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Betrokken Deelnemers