12-09-2018

Lancering AI Impact Assessment op het Jaarcongres ECP

De toepassing van Artificial Intelligence zal op allerlei manieren impact hebben op de samenleving. Welke aspecten deze impact heeft wanneer een organisatie AI wil toepassen, wordt door een breed samengestelde werkgroep geduid in het AI Impact Assessment, dat op het Jaarcongres ECP zal worden aangeboden.

Het doel van het AI Impact Assessment is organisaties te helpen bedenken hoe om te gaan met ethische en juridische aspecten van toepassing van Kunstmatige Intelligentie: het biedt een handvat om vanuit verschillende invalshoeken (technische, juridische, ethische, maatschappelijke en politieke) en vanuit organisatorische vragen (risicobeheersing, controle, strategische doelstellingen) een analyse te maken van de ethische en juridische aspecten. Een belangrijk onderdeel van het assessment vormt de gedragscode; het is de basis voor het assessment. De term Kunstmatige Intelligentie wordt daarbij breed geïnterpreteerd; ook niet-autonome en niet-intelligente ICT raakt vaak aan ethische aspecten. Premium Deelnemers en Programmapartners van ECP hebben in kleine kring op vertrouwelijke basis de eerste versie gereviewd.

De eerste reacties zijn positief, kritisch en aanvullend!