Verslag: Werk: toen, nu en in de toekomst – Hoe is onze kijk op werk veranderd?

Belangrijkste conclusies

Toenemende Digitalisering en Technologische Trends:

  • Er is een sterke nadruk op de groeiende invloed van technologie en digitalisering in de arbeidsmarkt.
  • De vraag naar ICT blijft groeien, en er is een verschuiving gaande naar meer geautomatiseerde en digitale processen.
  • Artificial Intelligence (AI) verandert banen, maar er is ook het besef dat banen eerder zullen veranderen dan volledig verdwijnen.

Belang van Levenslang Leren en Flexibiliteit:

  • Het is cruciaal voor werknemers om levenslang te leren en zich aan te passen aan veranderende arbeidsomstandigheden.
  • Werknemers moeten bereid zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren en zich om te scholen, en werkgevers moeten hierin ondersteunen.
  • Er is weerstand tegen digitalisering, en het overwinnen van deze weerstand vereist begrip en een gerichte aanpak, mogelijk gericht op intrinsieke motivatie.

Toekomstvisie en Betekenisvol Werken:

  • De toekomst wordt gezien als een tijd waarin technologie het mogelijk maakt om efficiënter te werken en meer vrije tijd te hebben.
  • Betekenisvol werken en eigen werkgeluk zijn belangrijk; werknemers willen niet alleen een baan voor salaris, maar ook voor persoonlijke voldoening.

Deze conclusies wijzen op de noodzaak van een holistische benadering van de arbeidsmarkt, waarbij technologische vooruitgang wordt omarmd, levenslang leren wordt gestimuleerd en er aandacht is voor de menselijke aspecten van werk, zoals werktevredenheid en betekenisvolle bijdragen. Het benadrukt ook het belang van het betrekken van alle belanghebbenden, inclusief werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen, om een succesvolle overgang naar de toekomst van werk te garanderen.

Samenvatting

Er wordt gesproken over de uitdagingen van de arbeidsmarkt, zoals krapte en keuzes, en de variatie in werk om uitdaging te behouden, maar ook over de ontwikkelingen van de laatste jaren zoals de mogelijkheid om locatie-onafhankelijk te werken. De discussie richt zich op trends, zoals de voortdurende vraag naar ICT en de impact van technologie, inclusief de opkomst van AI. Pieter Vermeer benadrukt dat banen zullen veranderen, niet verdwijnen, en pleit voor omscholing binnen de sector. De sprekers delen inzichten over het omgaan met weerstand tegen digitalisering en het belang van intrinsieke motivatie. De rol van werkgevers in het voorbereiden van werknemers op veranderingen wordt besproken, inclusief het belang van data-minded HR-afdelingen. De sprekers benadrukken ook de noodzaak om iedereen, ook diegenen met weerstand, mee te krijgen in de digitale transformatie. De impact van technologie op arbeidstijd wordt genoemd, met Wouter Trumpie die aangeeft dat technologie 20% arbeidstijd kan besparen. De discussie sluit af met overwegingen over de toekomst, betekenisvol werken, eigen werkgeluk en de uitdagingen van digitalisering en cultuurverandering in de samenleving.

Discussie

Wouter Trumpie benadrukte zijn voorkeur voor locatie-onafhankelijk werken, hoofdzakelijk vanuit huis. Sterre Vruggink deelde haar kijk op de dynamiek van de arbeidsmarkt, met aandacht voor de spanning tussen vraag en aanbod, keuzes en de behoefte aan uitdaging.

De trends op de arbeidsmarkt werden besproken, waarbij technologie een centrale rol innam. De groeiende vraag naar ICT en de digitalisering van werkzaamheden waren onderwerpen van gesprek.

Pieter Vermeer deelde zijn overtuiging dat banen niet zouden verdwijnen door AI, maar eerder zouden veranderen. Jelmer benadrukte de noodzaak van omscholing en het belang van het anticiperen op veranderingen in de sector.

De discussie verschoof naar het omgaan met weerstand tegen digitalisering. Sterre benadrukte het belang van het vinden van pijn binnen een organisatie en het betrekken van zowel werknemers als werkgevers bij technologische ontwikkelingen. Su-Yin pleitte voor een data-gedreven HR-afdeling.

Het gesprek spitste zich toe op het motiveren van medewerkers, het omarmen van nieuwe ontwikkelingen en het belang van intrinsieke motivatie. Wouter Trumpie benadrukte de potentie van technologie om arbeidstijd te besparen en ruimte te creëren voor creativiteit.

Ten slotte werden de toekomst en betekenisvol werken besproken. Sterre bleef alert op ontwikkelingen en mogelijkheden om te groeien, terwijl Wouter droomde van een toekomst met slimme assistenten en kortere werkweken. De discussie eindigde met overwegingen over bestaanszekerheid, salaris en de uitdaging van het samenbrengen van verschillende groepen in de digitale transitie. En dat het goed is om te beginnen bij verandering in het onderwijs.