Verslag: Op weg naar de Emissieloze Online Thuiswerkplek – duurzame digitalisering

Belangrijkste conclusies

  1. Binnen organisaties is de thuiswerkplek een belangrijke bron van emissies en we moeten met zijn allen aan de slag om emissies terug te brengen
  2. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is thuiswerken niet per sé duurzamer dan op kantoor werken
  3. Thuiswerken doen we allemaal en gaat niet meer weg, hoe duurzaam dit is hangt af van hoe het thuiswerken daadwerkelijk wordt ingevuld
  4. Werknemers, werkgevers en toeleveranciers hebben allen kansen en opties voor het verduurzamen van de thuiswerkplek
  5. De handleiding Emissieloze Online Thuiswerkplek biedt een overzicht van welke mogelijkheden er zijn voor deze partijen

Samenvatting

Op het Jaarfestival werd de handleiding Emissieloze Online Thuiswerkplek gepresenteerd. De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) heeft hard gewerkt aan dit ruim 70 pagina’s dikke document en het genoot dan ook veel aandacht en belangstelling op deze feestelijke dag. Tijdens de break-out sessie “Op weg naar de Emissieloze Online Thuiswerkplek” werd de handleiding kort toegelicht en uitgebreid bediscussieerd.

Hannah Boute begon de sessie met een uitleg over de handelingsruimte voor het terugbrengen van emissies die voortvloeien uit thuiswerken. Deze handelingsruimte ligt in 3 categorieën: de techniek, de organisatie en het menselijk gedrag. Vervolgens deelde zij 3 praktische tips uit de handleiding om de emissies van de online thuiswerkplek te beperken, waarmee iedereen direct aan de slag kan.

Voor werknemers geldt dat zij een ambassadeur voor duurzaamheid kunnen zijn in hun organisatie en hun stem kunnen laten horen voor duurzamer werkplekbeleid. Werkgevers kunnen in gesprek met leveranciers afspraken maken over duurzaamheidseisen en heldere criteria hieromtrent formuleren. Toeleveranciers, ten slotte, kunnen zichzelf profileren als koploper en klanten informeren over sufficiëntie, oftewel welke mate van beschikbaarheid van infrastructuur, rekenkracht en data precies passend is bij de wensen van de klant.

Vervolgens werden de thema’s en oplossingen uit de handleiding geïllustreerd en beschouwd door 4 sprekers. Elke spreker gaf vanuit zijn/haar rol en achterban inzichten en perspectieven op kwesties rondom thuiswerken en digitalisering. Zo vertegenwoordigde Eline Westbeek de eindgebruikers, Petra Claessen de brancheorganisatie, Ronald Meijer de toeleveranciers (door een andere spreker treffend ‘solution partners’ genoemd) en Stijn van Butselaar de werkgevers. “Verantwoordelijkheid begint bij inzicht opbouwen” – Stijn van Butselaar, VNO-NCW.

Discussie

Middels diverse stellingen gingen de sprekers met elkaar en de zaal het gesprek aan. Ze deelden hun reflectie en het enthousiaste publiek sloot zich bij een spreker naar keuze aan. Zo verplaatste het publiek zich door de zaal en werd het een interactieve en energieke sessie. Hieronder een overzicht van (de reflecties op) de stellingen.

Thuiswerken draagt bij aan minder emissie en is daarom duurzaam.
Het zal niemand verbazen dat zowel de sprekers als het publiek het niet onomstotelijk met deze stelling eens waren, hoewel dit beeld toch geruime tijd populair was. Inmiddels weten we dat thuiswerken op zich niet duurzaam is; daar moeten we ons – gezamenlijk – voor inzetten.

Verduurzaming van de IT van een organisatie begint bij…
Over deze stelling was meer discussie. De werkgever kaartte aan dat verduurzamen begint bij inzicht opbouwen in het energie verbruik. De branchevereniging besprak de voorbeeldfunctie van de leiding van organisaties. De leverancier stelde dat verduurzaming begint bij persoonlijke verantwoordelijkheid en de eindgebruiker brak een lans voor R0; een stop aan de constante honger naar nieuwe technologie.

Zonder gedragsverandering geen lagere emissie.
Op deze stelling was grote eensgezindheid en als fundamenteel voor gedragsverandering werden verticale én horizontale bewustwording in organisaties en het veranderen van de keuzeomgeving besproken.

Wat is jouw advies aan jouw ‘achterban’?
Leveranciers behoeven inzicht in hun toeleveranciers en werknemers moeten hun ambassadeurschap vervullen door zelf duurzaamheidskansen op te pakken. De brancheorganisatie bepleit het nut van samenwerken en de werkgever stelt dat duurzaamheid hetzelfde belang toegedicht moet worden als security.