Verslag: Meedoen met de digitale overheid

Belangrijkste conclusies

  1. De afstand die een groeiende groep burgers ervaart tot de (digitale) overheid is een zorgelijke ontwikkeling.
  2. Mooie en succesvolle initiatieven als gepresenteerd tijdens de sessie ten spijt, zou de overheid zelf veel meer haar rol moeten pakken.

Samenvatting

De overheid digitaliseert, maar daardoor wordt voor een grote groep burgers de afstand tot de overheid almaar groter. SIDN fonds, dat zich inzet voor een sterker internet voor iedereen, ondersteunt diverse projecten die de afstand tot de digitale overheid willen verkleinen. Tijdens deze sessie presenteerden drie van deze initiatieven zich:

Sophie Vijgen van Stichting Digisterker laat scholieren in het voortgezet onderwijs met behulp van Doe je Digiding aan de hand van verschillende thema’s kennismaken met digitale overheidsdiensten. Dit is met name van belang als de scholieren 18 jaar worden. Ze leren bijvoorbeeld zelfstandig een DigiD, een ID-kaart en zorgtoeslag aan te vragen.

“Steeds meer jongeren hebben moeite hun weg naar de digitale overheid te vinden. 50% van de jongeren weet bijvoorbeeld niet dat een zorgverzekering verplicht is.” – Sophie Vijgen, Digisterker

Bij afwezigheid van Hester Benedictus vertelt Mieke van Heeswijk van SIDN fonds over de Lees Simpelapp. De app, die ontstond uit een hackathon, kan ingewikkelde brieven samenvatten en vereenvoudigen en maakt ze zo begrijpelijker voor laaggeletterden. De app kan zo de vaak ingewikkelde brieven van bijvoorbeeld overheidsinstanties leesbaarder maken. De achterliggende gedachte achter de ontwikkeling van de app is natuurlijk dat de overheid eenvoudiger brieven zou moeten sturen. De app draagt bij aan de bewustwording hierover.

Jeroen van Lindert van Kieskompas en Jacques de Wit van Leer Zelf Online en ontwikkelaar van avatar Steffie vertellen over hun samenwerking die heeft geleid tot Kieskompas met Steffie. Het is een eenvoudige stemhulp waarbij de gebruiker hulp krijgt bij het kiezen van een politieke partij om op te stemmen. Deze website is uniek in de wereld. Het is de eerste keer dat er speciaal een kieshulp is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Steffie leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

“Het is te gênant voor woorden dat er geen financiering vanuit de overheid komt voor dit soort initiatieven. Er waren tot voor kort zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, waar de stempassen de versnipperaar in gingen. Steffie biedt nu uitkomst.” – Jacques de Wit van Leer Zelf Online