Verslag Informatiepositie van de burger versterken

Samenvatting

Tijdens het ECP Jaarfestival is het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd. Met dit manifest verklaren maatschappelijke organisaties en bedrijven dat ze de overheid willen helpen bij het verbeteren van de informatierelatie.  

Lucas Lombaers, directeur van het rijksbrede programma Open Overheid, nam het manifest in ontvangst uit handen van Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de coalitie. Lombaers staat aan het hoofd van een groot programma gericht op een open overheid, door het verbeteren van de informatiehuishouding van de rijksoverheid en het openbaar maken van overheidsinformatie. “Voor alle zeven oplossingsrichtingen in het manifest geldt dat er momenteel al heel veel gaande is en er volop ambities, initiatieven of ideeën zijn. Zaak lijkt dus vooral om slim te verbinden en ervoor te zorgen dat we elkaar weten te vinden en betrekken. Het is heel mooi dat we daar nu gezamenlijk een flinke stap in zetten.”  

Na de overhandiging van het manifest ging het panel met elkaar in discussie aan de hand van drie vragen: hebben we eigenlijk wel een beeld van ‘de burger’ en diens behoeften, is het onwil of onkunde dat overheden informatie te laat delen en met welke van in het manifest beschreven oplossingen gaat de coalitie vandaag nog aan de slag? 

Discussie

Op de eerste vraag of we al dan niet een goed beeld hebben van ‘de burger’ en diens behoeften, kwam het unanieme antwoord dat het niet erg is als we niet precies weten wie ‘de burger’ is. Wel moeten we weten welke verwachtingen de burger van de overheid heeft. En de burger moet de informatie waarnaar hij zoekt ook kunnen vinden.   

Op de vraag of het ‘onwil of onkunde’ is dat overheden informatie te laat delen, kwamen diverse andere zaken aan het licht die het delen van informatie belemmeren. Enerzijds is dit de complexiteit van de systemen en anderzijds is er een vorm van ‘wantrouwen’ tussen burgers en overheid. Dit maakt dat ambtenaren terughoudend zijn met het delen van informatie. Een verandering in de mentaliteit en de professionaliteit van ambtenaren kan hierin verandering brengen.  

Op de afsluitende vraag waarmee de coalitie vandaag nog aan de slag gaat, om de informatierelatie tussen burger en overheid gelijkwaardiger te maken, kwamen verschillende antwoorden. Zo wordt ingezet op een cultuurverandering bij de overheid, gaan er gesprekken plaatsvinden tussen markt en overheid en wordt een lans gebroken voor een informatieprotocol. Het verbeteren van de informatierelatie staat bij alle acties centraal.  

Het manifest met daarin de zeven belangrijkste zorgen én oplossingen is hier te downloaden.  

Quotes

“Ik ben er trots op dat er in een jaar tijd flinke stappen zijn gezet en er nu een manifest ligt waarmee de coalitie zich verder kan manifesteren en uitbreiden”, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Belangrijkste conclusies van de sessie

  • Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd aan Lucas Lombaers, programmadirecteur Open Overheid 
  • Lucas Lombaers heeft het manifest in ontvangt genomen en gaat graag met de coalitie in gesprek om de gezamenlijke ambities waar te maken. 
  • De coalitie start vandaag nog met acties om de informatierelatie tussen overheid en burger te verbeteren.  

Presentatie

Presentatie sessie: Informatiepositie van de burger versterken