Verslag Het paradigma van Digitale Soevereiniteit

Samenvatting

Bedrijfsprocessen veranderen, hele ketens gaan over de kop. Het paradigma rond digitale soevereiniteit in Europa vormt zich rond normen, waarden en wetgeving. In deze sessie belichtten David Regeczi (TNO) en Nouschka Auwema (Ministerie van Justitie en Veiligheid) het thema vanuit de technologische kant en wat dat betekent voor ons innovatie- en verdienvermogen en hoe je digitale soevereiniteit kunt benaderen vanuit het perspectief van internationale betrekkingen en de klassieke instrumentaria die hierbinnen bestaan.  

Discussie

Bedrijfsprocessen veranderen, hele ketens gaan over de kop. Het paradigma rond digitale soevereiniteit in Europa vormt zich rond normen, waarden en wetgeving. David Regeczi (TNO) belichtte tijdens deze sessie digitale soevereiniteit vanuit de tech stack van onze digitale infrastructuur en wat de zeggenschap daarover kan betekenen voor ons innovatie- en verdienvermogen. Dat betreft niet alleen zeggenschap over data, maar ook de hardware en software waarmee data wordt verwerkt. Welke afhankelijkheden hebben we als land en als Europa van andere landen en spelers? Denk hierbij aan de productie van hardware zoals chips, maar ook de grondstoffen die nodig zijn voor de productie daarvan. Ook de opkomst van nieuwe technologieën en de positie die een land inneemt in de ontwikkeling daarvan betekent wat over de zeggenschap die we daar uiteindelijk over hebben. Nu investeren in opkomende technologieën is dan ook een kans om digitale soevereiniteit te versterken.

Nouschka Auwema (min J&V) belichtte digitale soevereiniteit vanuit het perspectief van cybersecurity in de context van internationale betrekkingen. Zij stelt dat het niet alleen gaat om veiligheid online, maar ook in de fysieke wereld. Dat vraagt om een bredere blik: internationale relaties en de manier waarop internationale spelers/staten macht uitoefenen. Klassieke instrumentaria (politiek, economisch) zijn vanuit dat perspectief tevens relevant binnen het thema digitale soevereiniteit. Wie sleuteltechnologieën beheerst, heeft immers strategische dominantie in het digitale domein. Auwema stelt dat het niet realistisch is technologieën op voorhand af te wijzen, maar dat het zaak is de dialoog te voeren over hóe we als samenleving technologieën wensen te gebruiken.  

Presentatie