Verslag: Generative AI vs Narrow AI – nu en in de toekomst

Belangrijkste punten

  1. Leren is blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden. De opkomst van (generatieve) AI is zo’n veranderende omstandigheid. Blijf bij en daarmee relevant. Gebruik het met de juiste intenties. En niet alleen omdat het moet: het is namelijk vooral leuk!
  2. (Re)generatieve AI is here to stay, dus laten we ons onderwijs ook zodanig hier proactief op voorbereiden door in te zetten op verantwoord (ethisch, inclusief, duurzaam) gebruik van AI-toepassingen in (de organisatie van) het onderwijs.
  3. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is essentieel om de kracht van AI ten volle te benutten en Nederland voorop te laten lopen in deze technologische revolutie.

Samenvatting

Gedurende de sessie werd de groeiende afhankelijkheid van mensen van Large Language Models (LLM’s) aangestipt, en de consequenties hiervan op onder andere maatschappelijk, ethisch en economisch niveau.

Presentaties van Kees van der Klauw, Eppo van Nispen tot Sevenaer en Ernst Van Dam toonden concrete voorbeelden die bij AI-innovatie komen kijken. Waarna een panelgesprek met Elja Daae, Imane Oulali, Ernst en Eppo de complexiteit van de materie, de wisselende prioriteiten en de samenwerkingsbehoeftes vanuit diverse disciplines uit de doeken deed.

Discussie

Capgemini Academy verwacht als gevolg op de ontwikkelingen en toepassingen van AI een impact waarmee 10% van de banen zal verdwijnen en 100% van de banen zal veranderen. Elja Daae (ethisch en juridisch) en Imane Oulali ((bij)scholing en kennisdeling) reageren op deze voorspelling vanuit hun rol vanuit de overheid en het onderwijs.

Hoe zit het met generatieve AI in de media, informatiebubbels en fake news? Hoe gaan we al die nieuwe creatieve mogelijkheden op een verantwoorde manier toepassen? Hoe maken we ‘business’ van mensgerichte AI (met aandacht voor al die niet-functionele eigenschappen). In hoeverre zijn we al afhankelijk van AI. Eppo (media & communicatie) geeft aan dat de media-oorlog officieel is begonnen. Het is een strijd om echt van nep te onderscheiden en de juiste informatie te blijven publiceren.

“Generatieve AI ontwikkelt zich razendsnel als een allesweter, waar je elke vraag aan kunt stellen. Dat maakt deze systemen bijzonder machtig. En de gebruikers ervan afhankelijk. Willen we dit wel?”
Kees van der Klauw (Coalitiemanager NL AIC)

“De informatie-oorlog is gaande. Welk beeld is echt, welk beeld is niet echt. Wat is gegenereerd door AI, en wat niet? Iedereen kan zijn eigen verhaal maken waardoor we nu miljoenen ´verslaggevers´ hebben in dit land”

Eppo van Nispen tot Sevenaer (Directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

“Generatieve AI kan de aarde compleet groen maken, kan vrede creëren, kan alle zieken beter maken. Evenals dat het de wereld kan vernietigen. Gebruik deze power om het goede te doen”
Ernst van Dam (Directeur Capgemini Academy)

“Kennis en innovatie moet je in blijven investeren. Bijscholing op digitalisering is daarin mega belangrijk”.
Imane Oulali (MBO-raad)

“Ik maak me zorgen over directe problemen zoals vooroordelen die in AI-systemen terecht zijn gekomen. De resultaten die niet worden gevalideerd door de gebruikers. Overheden moeten hier een rol in aannemen en deze problemen oplossen.”
Elja Daae (Ministerie van BZK)

Presentaties

Generative AI vs. Narrow AI – Nu en in de toekomst: Powerpoint in PDF