Verslag Een quantum sprong naar verantwoorde quantum-technologie

Samenvatting

Bart Schermer opende de sessie en gaf een korte uiteenzetting van het project. Door een multidisciplinaire werkgroep en in samenwerking met Quantum Delta Nederland is de afgelopen maanden gewerkt aan een stappenplan waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van quantum technologie. Tijdens de sessie deelden Lizzy Polman (Agentschap Telecom), Julian van Velzen (Capgemini), Harry van Geijn (Microsoft) en Germain van der Velden (Ministerie van Infrastructuur en Water), allen onderdeel van de werkgroep, hun inzichten.  

Nadat Bart het onderwerp en het doel van de sessie had gepresenteerd, gaf hij het woord aan Julian van Velzen die sprak over de toekomstige intrede van quantum technologie in de maatschappij en welke nieuwe (ethische en juridische) kaders daarbij komen kijken. Bart stelde vervolgens de panelleden voor.   

Bart vroeg vervolgens aan de panelleden wat de potentiële impact is van mogelijke quantum toepassingen en hoe zij deze impact meenemen in de ontwikkeling van toepassingen. Kortom; Wat is noodzakelijk voor een verantwoorde toepassing van quantum technologie?  

Boodschap is dat quantumtechnologie een mix zal worden van nieuwe en bestaande technologie, in allerlei diensten en apparaten teruggevonden kan worden en dat op dit moment de interessante toepassingen ontwikkeld worden. Bedrijven en organisaties die daarin een voorsprong willen opbouwen moeten nu aan de slag.  

Lizzy gaf aan hoe de AT daarbij vinger aan de pols houdt wat de impact van quantumtechnologie is op het taakdomein: denk aan eisen aan quantumveilige encryptie. Maar ook wat quantumtechnologie mogelijk gaat betekenen voor de snelheid en  robuustheid van onze telecominfrastructuur..  

Germain ging in op de kansen en risico’s waar men zich op richt binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijvoorbeeld de mogelijkheden die quantumsensoren mogelijk gaan bieden om veel beter en sneller de kwaliteit van oppervlaktewater te meten. En het ontwikkelen van een Rijksbreed migratieplan ten behoeve van een quantumveilige overheid.  

Harry van Geijn liet zien hoe in de domeinen waar quantumtechnologie grote veranderingen gaat bewerkstellingen het opdoen van kennis en ervaring en experimenteren met de mogelijkheden cruciaal is om in koppositie te blijven. Quantumtechnologie komt niet in één klap: de richting waarin het zich ontwikkelt wordt nu bepaald en is mede afhankelijk van de interessante mogelijkheden die de toepassers ontdekken.   

Belangrijkste conclusies van de sessie

  • Quantumtechnologie is niet iets dat er ineens is: het gebruiken van quantumeigenschappen is onderdeel van bestaande en soms nieuwe technologie. Bedrijven die een voorsprong willen opbouwen en de technologie willen benutten moeten nu ervaring opdoen met mogelijkheden.  
  • Quantumtechnologie gaan we terugzien in allerlei producten en diensten: in sensoren, in computerchips en apparaten, in communicatie en beveiliging, in berekeningen en modelleren. Bedrijven en overheden moeten samenwerking opzetten om mogelijkheden te benutten, te zorgen voor afspraken en standaarden en best practices ontwikkelen en delen. 

Presentatie

Presentatie sessie: Een quantum sprong naar verantwoorde quantumtechnologie