Verslag Drones Just Do It!

Samenvatting

De sessie begon met uitleg over de Buyer group op het gebied van drones en beeldherkenning. Het doel daarvan is een markt stimuleren en richting geven, om publieke diensten te voorzien van haar huidige en toekomstige behoefte op AI-beeldherkenning met o.a. gebruik van drones. Aanbestedingen buyer group zijn ook gekoppeld aan de sbir innovatiecompetitie. De twee kunnen elkaar aanvullen om samenvattingen te laten ontstaan.  

Drones bij de Nederlandse voedsel en warenautoriteit worden op vele domeinen ingezet. De belangrijkste zijn nu kadaveronderzoek, visserij en natuur. Rob Broekman legde in detail uit hoe drones helpen bij het opsporen van illegaal geplaatste fuiken voor de visserij. Dit gaat doormiddel van vele foto’s. De computer (het algoritme) kan de fuiken al beter herkennen dan de mens.  

Rijkswaterstaat zet drones onder andere in voor incidenten, olievlek herkenning op het water, het herkennen van drenkelingen en het onderhoud aan infrastructuur. Zo zijn drones inzetbaar voor het onderhoud van bruggen. Drones kunnen rondom de bruggen vliegen, waar de mens hierin beperkt is. Er wordt heel veel in kaart gebracht om ieder type brug van onderhoud te kunnen voorzien. In de toekomst wil Rijkswaterstaat naar het gebruik van automatische drones die zonder menselijke inbreng naar de locatie vliegen.  

Discussie

Hoe zijn drones bij NVWA zo groot geworden? Iedereen enthousiast gekregen na verschillende demonstraties in de voorafgaand genoemde domeinen. Zo kwam er meer animo voor grotere projecten  

Is er een verschil in meningen binnen Rijkswaterstaat over ai toepassingen? Altijd mensen met verschillende meningen, sommigen meer geïnteresseerd in AI gerichte innovatie dan anderen.  

Is er ruilhandel in beelden en data, internationaal? Nog niet aanwezig. Wel onder Nederlandse organisaties, het geheel moet nog groeien.   

Quotes

“De mens ziet beperkt, met behulp van drones kunnen we breder kijken”, Rob Broekman, NVWA

Belangrijkste conclusies van de sessie

  • Vele aanbestedingen beschikbaar op het gebied van drones en beeldherkenning.   
  • Drones helpen bij opsporing simpelweg omdat de camera en het algoritme veel meer zien dan de mens.   
  • In de toekomst willen we autonome drones.   

Presentatie

Presentatie sessie: Drones just do it