Verslag: 25 jaar Digitalisering in China; een masterclass

Belangrijkste conclusies

  1. De digitaliserende Chinese maatschappij als katalysator voor economische groei is geboren vanuit armoede. China blijft dan ook zoeken naar nieuwe manieren waarop welvaart bestendigd en mogelijk vergroot kan worden.
  2. China verwerft een meer prominente rol in mondiale standaardiseringsprocessen en de zet in op strenger data-export beleid en economische onafhankelijkheid.
  3. Het is noodzakelijk om de Chinese digitalisering serieus te nemen en grondig te evalueren vanwege de impact op de mondiale economie en technologie.

Samenvatting

In de Masterclass 25 jaar Digitalisering in China, geleid door Rogier Creemers van de Universiteit Leiden, was er aandacht voor diverse aspecten van China als digitaliserende maatschappij. De focus ging verder dan enkel politieke controle en surveillance, waarbij China werd belicht als een land gedreven door enorme economische groei, voortgekomen uit een geschiedenis van armoede. De rol van digitalisering als katalysator voor deze groei en China’s opkomst als vooraanstaande wereldwijde producent van hardware werden benadrukt. Creemers sprak daarnaast ook over China’s standpunt ten opzichte van economische globalisering en pogingen om afhankelijkheden te vermijden, met bijvoorbeeld de gewenste verschuiving naar export van diensten in plaats van alleen data. Als gevolg hiervan zet China bijvoorbeeld in op strenger beleid ten opzichte van data-export samen met haar groeiende deelname aan internationale standaardiseringsprocessen. Daarnaast onderstreepte hij de onschatbare rol van hardware in onze digitale wereld, waarbij China als fundamentele schakel fungeert die deze digitale wereld draaiende houdt. Creemers illustreerde China treffend als een vrachtschip waarvan de overheid de koers bepaalt, maar waar de machinekracht uit de private sector komt.
Belangrijke conclusies omvatten de complexe aard van China als een economische en digitale grootmacht met haar wortels in armoede. Hoewel er altijd is gedacht dat er convergentie plaats zou vinden met een veranderend China als gevolg, lijkt het nu meer alsof wij steeds meer de aanpak van China overnemen met de hoeveelheid beleid en aandacht voor soevereiniteit. De Masterclass sloot af met een dringende oproep om de rol van China in de digitale wereld zorgvuldig te analyseren en serieus te nemen, een heldere aanmoediging om de toenemende invloed en complexiteit van China’s digitale opkomst grondig te evalueren.

“China is als een groot vrachtschip waar de overheid aan het roer staat maar de machinekracht uit de private sector komt.”

“Onze digitale wereld kan niet bestaan zonder hardware en die hardware kan niet bestaan zonder China.” – Rogier Creemers, universitair docent aan het Instituut voor Regiostudies aan de Universiteit Leiden.