Samen op weg naar een visie op generatieve AI

Het najaar van 2022 markeert het definitieve moment waarop artificiële intelligentie (AI) onderdeel werd van een breed maatschappelijk debat. Door de snelle opkomst van generatieve AI kon iedereen die dat wilde gebruik maken van een technologie waarvan de mogelijkheden tot dan toe voor velen nog een vraagteken was. Het gaat hier in het bijzonder om een vorm van AI waarbij complexe algoritmes worden ingezet om nieuwe content te generen zoals tekst, afbeeldingen of video’s, en waarbij chatbot ChatGPT de bekendste exponent vormt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken – in nauwe samenwerking met andere departementen – onderzoekt de effecten van generatieve AI met als doel een gedragen visiestuk : de visie op generatieve AI. Dit proces is ontworpen om open en transparant te zijn, met een grote rol voor inwoners, relevante belanghebbenden en experts. De mogelijke impact van deze verder gaande digitalisering op de samenleving is groot en vraagt om een helder begrip en actieve betrokkenheid.

Tijdens de sessie gaan we graag met de deelnemers in gesprek om de kansen en risico’ s van generatieve AI te verkennen. Daarbij moedigen we deelnemers aan om mee te denken over wat moet gebeuren om de kansen te benutten en de risico’s te mitigeren, en welke partij(en) daarbij aan zet zijn. Welke trajecten zijn in Nederland en in Europa ingezet en hoe past generatieve AI daarin? En welke ethische vraagstukken liggen voor door het gebruik van generatieve AI? We nemen de deelnemers hierbij mee in de open aanpak waarlangs de visie tot stand wordt gebracht.