Interview met Eppo van Nispen tot Sevenaer

In 2021 riep Eppo van Nispen tot Sevenaer bezoekers van het ECP Jaarfestival op: laten we de handen ineen slaan om overheidsinformatie beter toegankelijk te maken voor burgers, en dan graag op zo’n manier dat ambtenaren er niet meer, maar minder werk aan hebben. Op deze editie kon hij al een eerste serie oplossingen presenteren, mét de mensen die deze kunnen realiseren.