Interview met Daniel Tijink

Op het Jaarfestival 2022 werd bekend dat een landelijke uitrol komt van de aanpak Ethiek en Technologie, die de afgelopen jaren is ontwikkeld onder aanvoering van Daniël Tijink van ECP en hoogleraar filosofie en ethiek Peter-Paul Verbeek van de Universiteit van Amsterdam. Met speciale doe-dialogen wordt via gerichte gesprekken de praktische met de ethische kant verbonden van de inzet van nieuwe technologie. Door dit te doen met alle betrokkenen voor de toepassing van start gaat, kan je niet alleen risico’s op fouten of negatieve gevolgen vinden, maar ook kijken wat hiervoor oplossingen zijn.