Informatiepositie van de burger versterken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft als ambitie om de informatierelatie tussen overheid, bedrijfsleven en burger te verbeteren. Onpersoonlijke data moet niet hetgeen zijn dat centraal staat, maar de mens, diens informatie en persoonlijke levenssfeer. Informatie moet beter aansluiten bij de leefwereld en zorgen dat de leefomstandigheden beter worden door zorgvuldige informatievoorziening. Informatie mag nooit meer leiden tot onterechte schade bij de burger of in de maatschappij. 

De coalitie brengt bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partijen, die zich bezighouden met informatie, zoals de wetenschap, bijeen om de informatiepositie en de informatierelatie onderling te helpen versterken. Informatie moet niet alleen vindbaar, maar ook toegankelijk, bruikbaar, betrouwbaar, begrijpelijk en duurzaam zijn voor de inwoners van Nederland. De maatschappelijke coalitie organiseert ontmoetingen en zorgt voor inspiratie om gezamenlijk te bouwen aan nieuwe en innovatieve oplossingen die ten goede komen aan de samenleving als geheel en aan de individuele burger in het bijzonder.  

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunt de regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond bij de organisatie van zijn keukentafelsessies ter verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid. De ontbijtsessie ‘Goed geopend’, over de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo), is door de Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken aangeboden aan de regeringscommissaris. 

Op de vorige editie van het ECP Jaarfestival in november 2021 is de publieke lancering van de maatschappelijke coalitie met actiepunten gepresenteerd. Tijdens de sessie dit jaar wordt het nieuw opgestelde manifest overhandigd in aanwezigheid van Eppo van Nispen tot Sevenaer, Directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Bij deze sessie zijn ook Jacqueline Rutjens, Wietske Kamsma, Serv Wiemers, Rene Corbijn en Bram Klievink aanwezig als spreker.

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival.