Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis? 

Een leven zonder de cloud is ondenkbaar. Anno 2022 leven we in een volledig gedigitaliseerde samenleving. Naast geweldige kansen brengt dat ook risico’s met zich mee. Dat vraagt om regulering maar de vele wetten en regels die vanuit Europa onze kant op komen, maken het moeilijk om door de bomen nog het bos te zien. Europese wetten die de Europese dataspace gaan raken zijn de CSA, de NIS2, DMA, de Data Act, DORA, de CRA en ook de AI act. Dat vraagt een uitbreiding van de inzet voor AVG, die zowel bedrijfsleven als overheden in verlegenheid bracht. Europese wetten zijn bedoeld om het vertrouwen te verhogen. Maar, met alleen regels en boetes creëren we nog geen vertrouwen.

Staan we aan de vooravond van een digitale vertrouwenscrisis?

Het managen van maatschappelijke en economische risico’s vergt kennis en expertise. Hoe regelen we dit in een samenleving die in sneltreinvaart digitaliseert, onder toezicht staat en met een groot tekort aan personeel?

Tijdens de sessie ‘Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis?’ gaat een gevarieerd panel, met mensen uit politiek, wetenschap en toezicht, in gesprek met het publiek en verkennen zij mogelijke oplossingen. De sessie wordt begeleid door Kees Verhoeven en met een scherpe aftrap door Michiel Steltman.

De sessie wordt georganiseerd door de Online Trust Coalition.